دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانانالله و انا الیه راجعون

با کمال تالم و تأسف با خبر شدیم آرمان رستمی فرزند عزیز دکتر ولی رستمی استاد فرهیخته دانشکده حقوق و علوم سیاسی و از داوران محترم فصلنامه مطالعات حقوق عمومی به دیار باقی شتافت.

این مصیبت جانکاه را به استاد گرامی جناب آقای دکتر رستمی و خانواده ارجمند به ویژه همسر بزرگوار ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن جوان فقید آمرزش و برای خانواده محترمشان صبر و آرامش مسئلت می نماییم.