دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

استادیار، گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

10.22059/jplsq.2021.309216.2544

چکیده

نظام بین‌المللی کنترل مواد تحت تأثیر رویکرد ممنوعیت، سیاست‌های سختگیرانه‌ای را برای تحقق جهان عاری از مواد به کشورها تحمیل کرده است. لکن عدم اثربخشی این رویکرد به‌همراه هزینه‌های اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی فراوان، ادامۀ تعهد به آن را شک‌برانگیز کرده است. در این میان، ویژگی‌های منحصربه‌فرد کانابیس علاقۀ کشورها به تغییر رویکرد در این حوزه را بیشتر کرده است، چنانکه برای اولین بار کلرادو و واشنگتن بر خلاف تعهدات بین‌المللی، سیاست قانونی‌سازی را در خصوص این مادۀ مخدر اجرا کردند. سپس جریان قانونی‌سازی با همراهی کانادا، اروگوئه و چندین ایالت آمریکا ادامه یافت. در مقابل، نهادهای بین‌المللی کنترل مواد در موقعیت‌های مختلف این دولت‌ها را ناقض کنوانسیون‌های مواد مخدر شمردند که موجب شد تا کنترل کانابیس به مسئله‌ای چالش‌برانگیز برای جامعۀ بین‌المللی تبدیل شود. بنابراین، سؤال اصلی پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که نظام بین‌المللی کنترل مواد مخدر در راستای قانونی‌سازی کانابیس در برخی کشورها، با چه سرنوشتی روبه‌رو خواهد شد؟ بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تحولات نظام بین‌المللی کنترل مواد مخدر به‌دنبال اجرای سیاست قانونی‌سازی است. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاش می‌کنیم با بررسی رویکرد دولت‌های طرفدار قانونی‌سازی، موضع‌گیری نهادهای بین‌المللی کنترل مواد مخدر و کشورهای عضو کنوانسیون‌های مواد مخدر در قبال این جریان جدید، ملاحظۀ مفاد کنوانسیون‌های مواد مخدر و همچنین راهکارهای موجود برای رفع اتهام از مسئلۀ نقض کنوانسیون‌ها، به پرسش اصلی پژوهش پاسخ دهیم. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که به‌رغم مقاومت نهادهای بین‌المللی، تاکنون دولت‌های طرفدار قانونی‌سازی از اجرای این سیاست منصرف نشده و حتی ممکن است کشورهای دیگر نیز با آنان همسو شوند و برساخت نظم جدیدی برای کنترل مواد مخدر را ضروری بشمارند. آگاهی از این موضوعات به معنای تأیید فرضیۀ پژوهش در مورد ضرورت بازنگری نظام بین‌المللی کنترل مواد مخدر در  پرتو قانونی‌سازی کانابیس خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Reevaluation of the International Narcotics-Control System in light of Cannabis Legalizations

نویسندگان [English]

  • Azade Sadeghi
  • Shima Arab Asadi

Assistant Prof., Department of Law, Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

چکیده [English]

The International Narcotics control system has imposed strict drug control policies in order to achieve a drug free world. However, ineffectiveness of these polices besides economic, social and health costs make them hard to support. In the meantime, special characteristic of cannabis has steered countries to take a new approach. Colorado and Washington have legalized cannabis. Canada, Uruguay and some other US states, joined this process. On the contrary, international drug control agencies have accused these countries for violating drug conventions. Therefore, the main question of the present study is to investigate how international drug control system will face with the cannabis legalization in the named countries? Accordingly, the purpose of this study is to analyze the developments of the international drug control system following the implementation of legalization policy. In this research, using descriptive and analytical methods, we seek to answer the main question by examining the pro-legalization states approaches, the position of international drug control agencies and member states of the drug conventions, also the drug conventions provisions, as well as the existing legal solutions to remove accusation of violating the conventions. Findings show that despite the resistance of international drug agencies, pro-legalization states have not yet given up on this policy, and other countries may even align themselves with them and make a new order to control drugs. These issues will confirm the research hypothesis on the necessity to review the international drug control system in the light of cannabis legalization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • international drug control system
  • interntional law
  • legalization of cannabis
  • prohibition approach
  • United Nations