دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسنده

فارغ‌التحصیل دکتری دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در جنگ 22 روزۀ غزه (27 دسامبر 2008) توسط رژیم صهیونیستی نسبت به مردم مظلوم غزه، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز رخ داد، که در نتیجه 1400 شهروند فلسطینی شهید و بیش از 6000 نفر که عمدتاً کودکان و زنان بودند مجروح شدند. منطق حقوق بین‌الملل کیفری و همچنین منطق اشغال‌گران که روزی خود را قربانی نژادپرستی می‌دانستند ایجاب می‌کند که اتهام آنان عادلانه مورد رسیدگی قرار گرفته و مجرمان مؤاخذه و مجازات شوند. برای اولین‌بار ریچارد گلدستون، رئیس کمیتۀ حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، در گزارشی مفصل رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایاتی متهم کرده که این رژیم زمانی خود را قربانی آن می‏دانست. امروزه با ظهور دادگاه‌های بین‌المللی ِکیفری اختصاصی یوگسلاوی سابق و روآندا و تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی، امکان محاکمه و مجازات چنین مجرمانی در حقوق بین‌الملل کیفری بیش از پیش فراهم شده است و اگر از ارادۀ سیاسی و پشتیبانی جدی ارکان سازمان ملل به‌ویژه شورای امنیت برخوردار شود نتایج خوبی خواهد بود از تجربۀ عدالت کیفری بین‌المللی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of ICC in dealing with the criminal acts of Zionist regime in Gaza war (22-day war)

نویسنده [English]

  • Esmaeil Rajabi

PhD, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

In 22-day war in Gaza (December 27, 2008) by the Zionist regime, crimes against humanity and the oppressed Palestinian people occurred whereby 1400 Palestinian civilians were martyred and more than 6,000 people, mainly children were wounded. The logic of international law, also the logic of occupiers who once considered themselves as victims of racism, necesisatets a fair consideration of their accusation. For the first time in a detailed report, Goldstone, the UN Reporter on Human Rights Council, accused Zionist regime of committing war crimes. Today with the advent of the International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia and Rwanda and the International Criminal Court, the ground has been provided for trial and punishment of such criminals in international criminal law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggression
  • crimes against humanity
  • Gaza
  • Genocide
  • International Criminal Court
  • Jurisdiction
  • war crimes
        ابراهیم گل، علیرضا (1388)، مسئولیت بین‌المللی دولت، ترجمه: زیر نظر سید جمال‌الدین سیفی، موسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، کتاب برتر سال
بیگ‌زاده، ابراهیم (1387)، بررسی جنایت نسل‌کشی و جنایات بر ضد بشریت در اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی
رضائیان، مهرداد (1383)، حقوق بین‌الملل ناظر بر نحوۀ هدایت مخاصمات مجموعۀ کنوانسیون‌های لاهه و برخی اسناد بین‌المللی دیگر، دبیرخانه کمیتۀ ملّی حقوق بشردوستانه، نقشینۀ پیمان
شریعت باقری، محمدجواد (1386)، اسناد دیوان کیفری بین‌المللی، تهران، نشر جنگل
شریعت باقری، محمدجواد (1384)، حقوق بین‌الملل کیفری، تهران، نشر جنگل
کدخدایی، عباس و ساعد وکیل، امیر (1383)، حقوق بشر، صلح و امنیت بین‌المللی، چاپ مجد
کدیور، جمیله (1375)، انتفاضه، حماسۀ مقاومت فلسطین، تهران، انتشارات اطلاعات
کنعانی، محمدطاهر و سیاه رستمی، ‌هاجر و حسین‌نژاد، کتایون (1385)، حقوق بین‌الملل بشردوستانه ناظر بر حمایت از افراد در درگیری‌های مسلحانه، نشر دالاهو، تهران
لسانی، سید حسام الدین (1389)، جایگاه حقوق اشغال نظامی در حقوق بین‌الملل بشردوستانه (پایان‌نامه دورۀ دکتری- دانشگاه تهران)
 
مقالات
اخوان خرازیان، مهناز (1388)، «اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمۀ اخیر نوار غزه»، مجلۀ حقوق بین‌المللی، سال26، ش40، ص:41.
بابا‌خانی، عطیه (1387)، «جامعۀ بین‌المللی و مقابله با نقض حقوق بشر‌دوستانه در بحران دارفور»، مجلۀ پژوهش‌های حقوقی، ش ۳۸، ص: 141.
بیگ‌زاده، ابراهیم (1376)، «بررسی جنایت نسل‌کشی و جنایات ضد بشری در اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، ش 22-21.ل
پورخاقان، زینب (1389)، «بررسی جرم تجاوز در کنفرانس بازنگری اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی»، مجلۀ پژوهش‌های حقوقی، مؤسسۀ مطالعات پژوهشی، ش 17، ص: 527.
حسینی اکبرنژاد، ‌هاله (1388)، «صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی کیفری: پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری»، مجلۀ پژوهشی و حقوقی، ش ۴۱، ص:111.
ذاکری فر، محمد (1387) «مسئلۀ فلسطین- با نگاهی به جنگ 22 روزۀ غزه»، ندای اسلام، ش 37-36، ص:69-60.
زمانی، سیدقاسم و حسینی اکبرنژاد، ‌هاله (1388)، «اصل صلاحیت جهانی در آینة دیوان کیفری بین‌المللی»، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست (دو فصلنامه)، ش 26، ص: 203.
زمانی، سیدقاسم (1388)، «راهکار تعقیب متهمان به جنایات جنگی در غزه بر اساس گزارش گلدستون، ریچارد: «صلاحیت جهانی»، مجلۀ پژوهش‌های حقوقی، سال 8،ش 15، ص: 103.
 
 
 
A. Schabas, William, (2001), Introduction to the International Criminal Court, the University of Cambridge.
Broomhall, Bruce, (2003), International Justice and International Criminal Court, Oxford University.
Brown, Bartram, (2001), “The Evolving Concept of Universal Jurisdiction”, New England Law Review.
Casses, Antonio, (2003), International Criminal Court, Oxford University Press.
Casses, Antonio, (2003), International Criminal Law, Oxford University Press.
Clark, Phil and D. Kaufman, Zachary, (1998), After Genocide, penguin.
Glasius, Marelies, (2006), the International Criminal Court, Routledge.
Jan van der wolf, Willem, (2010). “Genocide and International Court”, Pub W.L.P.
Jonathan, Charny, (1999), “Progress in International Criminal Court”, AM.J. London.
Kerr, Rachel, (2004), International Criminal Court for the former Yugoslavia, Oxford Press.
Mendes, Errol, (2009), Peace and Justice at the International Criminal Court, Published by Edward Elgar.
N. Schiff, Benjamin, (2008), Building the International Criminal Court, Cambridge University Press.
P. Grant, John, (2006), “ICC”, Oxford.
Politi, Mauro, (2004), “International Criminal Court and the Crime of Aggression”, Published by Ashgate.
Sassoli, Mrco, (1999), How Dose Law Protect in War?
, Horowitz, Adam, (2009), “The Goldstone Report”, internet.
Weld, Gerhard, (2005), “Principles of International Criminal War Law”, T.M.C., Asser Press, The Hague.
Wilson, Page, (2009), Aggression, Crime, International Security, Taylor & Francis.