دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در پی فراهم آوری بستری برای ارزیابی و انتشار آخرین یافته­‌های پژوهشی پژوهشگران به‌ویژه استادان و دانشجویان و دانش‌­آموختگان تحصیلات تکمیلی در سه حوزۀ هم پیوند حقوق عمومی، حقوق بین­‌الملل و حقوق بشر است. سیاست هیأت تحریریۀ فصلنامه انتشار مقالاتی است که یافته­‌های حاصل از پژوهش‌های بنیادی و کاربردی دربارۀ مسائل مربوط به حوزه­‌های موضوعی فصلنامه را به جامعۀ علمی ارائه می­‌کنند. ازاین‌رو، اصالت و ابداع برآمده از اندیشه‌­ها و راهکارهای نوین شرط اساسی پذیرش مقاله در فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی است. امید است که این فصلنامه سهم مؤثری در توسعه و ارتقای دانش حقوق و پیشبرد اهداف کلان جامعه علمی داشته و راهکارهای دقیق و کاربردی در خصوص چالش­‌ها و پرسش­‌های نظری و عملی پیش روی این رشته در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی عرضه کند. در این راستا هیأت تحریریه فصلنامه از همۀ پژوهشگران دعوت می‌نماید مقالات ارزنده خود در حوزه­های موضوعی زیر را جهت ارزیابی و انتشار به این فصلنامه ارسال نمایند:

  • حقوق عمومی و زیرشاخه­‌های آن ازجمله مبانی نظری حقوق عمومی، حقوق اساسی، حقوق اساسی تطبیقی، حقوق اداری، حقوق اداری تطبیقی، حقوق کار، حقوق مالیۀ عمومی، حقوق تأمین اجتماعی و...
  • حقوق بین‌­الملل و زیرشاخه­‌های آن از جمله مبانی نظری حقوق بین‌­الملل، حقوق معاهدات، حقوق بین‌­الملل بشردوستانه، حقوق بین‌الملل کیفری، حقوق بین‌­الملل محیط‌زیست، حقوق بین‌­الملل اقتصادی، حقوق بین‌­الملل دریاها، حقوق بین­‌الملل هوا و فضا، حقوق بین­‌الملل مسئولیت دولت­ها، حقوق سازمان‌های بین‌المللی و...
  • حقوق بشر و زیرشاخه‌های آن از جمله مبانی فلسفی حقوق بشر، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، نهادها و سازوکارهای جهانی و منطقه­ای حمایت از حقوق بشر، آموزش حقوق بشر و...