دوره 49 (1398)
دوره 48 (1397)
دوره 47 (1396)
دوره 46 (1395)
دوره 45 (1394)

 

مشخصات آماری فصلنامه

تعداد دوره‌ها

6

تعداد شماره‌ها

24

تعداد مقالات

378

تعداد نویسندگان

433

تعداد مشاهده مقاله

288,127

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

223,781

نسبت مشاهده بر مقاله

762.24

نسبت دریافت فایل بر مقاله

592.01

تعداد مقالات ارسال‌شده

1,575

تعداد مقالات رد شده

654

تعداد مقالات پذیرفته شده

482

درصد پذیرش

31%

میانگین زمان پذیرش

212 روز

تعداد پایگاه‌های نمایه‌شده

9

تعداد داوران

428

  • طبق نامه شماره 3/18/202070 مورخ 1393/11/19 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دارای اعتبار علمی می‌باشد.
  • محورهای موضوعی فصلنامه: حقوق عمومی، حقوق بین‌الملل و حقوق بشر.
  • نحوه ارزیابی مقالات: داوری بسته (به‌صورت دوسو ناشناس) و حداقل توسط دو داور متخصص در حوزه مورد پژوهش.
  • این فصلنامه جهت بررسی دقیق مقالات ارسالی و حصول اطمینان از صحت مالکیت و نداشتن تشابه با دیگر آثار پژوهشی، از سامانه همیاب شرکت شریف‌پردازشگر‌دانش‌(سیناوب) بهره می‌گیرد.
  • فصلنامه مطالعات حقوق عمومی در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می‌شود.
  • از پژوهشگران محترم تقاضا می‌شود قبل از ارسال مقاله «راهنمای نویسندگان» را با دقت مطالعه نمایند و مقاله خود را مطابق با شیوه‌نامه یادشده تنظیم کنند. بدیهی است رعایت دقیق تمامی شرایط و ضوابط الزامی است، در غیر این صورت مقاله جهت اِعمال شرایط و ضوابط یاد‌شده، تنها یک‌بار به «نویسنده مسئول» برگشت داده می‌شود.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. 

دسترسی آزاد

دسترسی آزاد به معنای فراهم آوردن امکان دسترسی رایگان و همگانی به یافته های علمی پژوهشگران است

ابر واژگان