دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
دوره 50 (1399)
دوره 49 (1398)
دوره 48 (1397)
دوره 47 (1396)
دوره 46 (1395)
دوره 45 (1394)

 

مشخصات آماری

فصلنامه مطالعات حقوق عمومی

 تعداد دوره‌ها   7 دوره
 تعداد شماره‌ها  26 شماره
 تعداد مقالات  411 مقاله
 تعداد نویسندگان  468 نویسنده
 تعداد مشاهده مقاله  321,104
 تعداد دریافت مقاله  255,012
 نسبت مشاهده بر مقاله  781.27
 نسبت دریافت فایل بر مقاله  620.47
 تعداد مقالات ارسالی  1,751مقاله
 تعداد مقالات رد شده  865 مقاله
 نرخ عدم پذیرش مقالات  % 49
 تعداد مقالات پذیرفته شده  548 مقاله
 نرخ پذیرش مقالات  28%
 بازه زمانی فرایند داوری  177 روز
 تعداد پایگاه های نمایه شده     8 پایگاه
 تعداد داوران  241 داور
 بازه زمانی بررسی اولیه مقالات
 حداکثر 7 روز

 

 

فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی نشریه ای تخصصی با دسترسی آزاد است که از سوی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر می شود. انتشار این نشریه از بهار 1394  به صورت فصلنامه با اعتبار علمی ـ پژوهشی (طبق نامه شماره 202070/18/3مورخ 1393/11/19 کمیسیون بررسی نشریات علمی) آغاز شده است. محورهای موضوعی فصلنامه عبارتند از: حقوق عمومی، حقوق بین‌الملل و حقوق بشر.

فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی با لحاظ مادۀ 2-5 آیین­‌نامۀ نشریات علمی مصوب 1398/02/9، تنها مقالات پژوهشی را پذیرش و منتشر می­‌کند (نوع مقاله در صفحه اول هر مقاله درج می‌شود). نحوه ارزیابی مقالات از حیث نوع و قابلیت انتشار، داوری بسته (دوسو ناشناس) است که توسط حداقل دو داور و در صورت اختلاف، سه داور متخصص در زمینۀ موضوع مقاله انجام می‌شود. پس از پذیرش اولیۀ مقالات توسط داوران، مقاله در هیأت تحریریۀ فصلنامه بررسی و در صورت تایید نهایی، در نوبت انتشار و چاپ قرار می­‌گیرد. ارزیابی و انتشار مقالات در فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی تابع موازین کمیتۀ اخلاق نشر (Committee on Publication Ethics/COPE) است. برای پیشگیری از سرقت ادبی مقالات ارسالی از طریق نرم‌افزار همیاب شرکت شریف‌ پردازشگر‌ دانش‌ (سیناوب) بررسی می‌شوند.

فصلنامه مطالعات حقوق عمومی در دو نسخه چاپی و برخط (آنلاین) منتشر می‌شود. هزینۀ داوری و انتشار مقاله از نویسندگان دریافت می‌شود. ضروری است نویسندگان قبل از ارسال مقاله «راهنمای نویسندگان» را مطالعه کرده و مقالۀ خود را منطبق با شیوه‌نامۀ یادشده تنظیم کنند. در صورت عدم رعایت شرایط و ضوابط مندرج در «راهنمای نویسندگان»، مقاله جهت اِعمال شرایط و ضوابط یاد‌شده، تنها یک‌بار به «نویسنده مسئول» برگشت داده می‌شود. همچنین نویسندگان محترم باید «فرم تعهد نویسندگان» و «فرم تعارض منافع» را با دقت تکمیل نمایند و تصویر آن را به همراه فایل اصل مقاله در سامانه فصلنامه بارگذاری نمایند.

ابر واژگان