دوره 50 (1399)
دوره 49 (1398)
دوره 48 (1397)
دوره 47 (1396)
دوره 46 (1395)
دوره 45 (1394)

 

مشخصات آماری فصلنامه

تعداد دوره‌ها

7

تعداد شماره‌ها

25

تعداد مقالات

392

تعداد نویسندگان

447

تعداد مشاهده مقاله

307,339

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

243,522

نسبت مشاهده بر مقاله

784.03

نسبت دریافت فایل بر مقاله

621.23

تعداد مقالات ارسال‌شده

1,691

تعداد مقالات رد شده

721

تعداد مقالات پذیرفته شده

532

درصد پذیرش

31%

میانگین زمان پذیرش

216 روز

تعداد پایگاه‌های نمایه‌شده

9

تعداد داوران

449

  • طبق نامه شماره 3/18/202070 مورخ 1393/11/19 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دارای اعتبار علمی می‌باشد.
  • محورهای موضوعی فصلنامه: حقوق عمومی، حقوق بین‌الملل و حقوق بشر.
  • نحوه ارزیابی مقالات: داوری بسته (به‌صورت دوسو ناشناس) و حداقل توسط دو داور متخصص در حوزه مورد پژوهش.
  • این فصلنامه جهت بررسی دقیق مقالات ارسالی و حصول اطمینان از صحت مالکیت و نداشتن تشابه با دیگر آثار پژوهشی، از سامانه همیاب شرکت شریف‌پردازشگر‌دانش‌(سیناوب) بهره می‌گیرد.
  • فصلنامه مطالعات حقوق عمومی در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می‌شود.
  • از پژوهشگران محترم تقاضا می‌شود قبل از ارسال مقاله «راهنمای نویسندگان» را با دقت مطالعه نمایند و مقاله خود را مطابق با شیوه‌نامه یادشده تنظیم کنند. بدیهی است رعایت دقیق تمامی شرایط و ضوابط الزامی است، در غیر این صورت مقاله جهت اِعمال شرایط و ضوابط یاد‌شده، تنها یک‌بار به «نویسنده مسئول» برگشت داده می‌شود.

 

دسترسی آزاد

دسترسی آزاد به معنای فراهم آوردن امکان دسترسی رایگان و همگانی به یافته های علمی پژوهشگران است

ابر واژگان