دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (Committee on Publication Ethics/COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید. این فصلنامه از سامانه همیاب شرکت شریف‌ پردازشگر‌ دانش‌ (سیناوب) جهت پیشگیری از سرقت ادبی استفاده می ­کند. اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمام افرادی که به آن دسترسی دارند از جمله سردبیر، اعضای هیأت تحریریه و دبیر اجرایی فصلنامه کاملاً محرمانه بوده و از آنها حفاظت می ­شود.

  ارسال مقاله توسط نویسنده/نویسندگان به منزله اطلاع و رعایت اصول اخلاقی زیر است:

نویسندگان

1- مقاله باید حاصل پژوهش نویسنده/نویسندگان بوده و دارای اصالت و نوآوری باشد. در نگارش مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت شده و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود. در این راستا نویسنده/نویسندگان مکلف به تکمیل، امضا و ارسال کاربرگ «تعهد نویسندگان» هستند؛

2- در موارد احراز انتشار تکراری و دونسخه‌­ای، سرقت علمی یا تعارض منافع افشاء نشده در مقاله طبق رهنمودهای کمیتۀ اخلاق نشر و حسب مورد قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی عمل خواهد شد. درصورتی که سرقت ادبی در یک مقاله محرز شود، نویسنده /نویسندگان در فهرست سیاه قرار خواهند گرفت و اگر مقاله ایشان منتشر شده باشد، مقاله بایگانی شده و ذیل نام نویسنده/نویسندگان عبارت «مقاله سرقت ادبی می باشد» درج خواهد شد؛ 

3- درج نام نویسندگان به منزله نقش اساسی ایشان در تألیف مقاله است، بنابراین چنانچه نویسندگان مقاله در تألیف مقاله نقشی نداشته اند و از نام آنها سوء استفاده شده باشد، لازم است مراتب را بلافاصله از طریق ایمیل به سردبیر اطلاع دهند؛

4- هر فردی که نام وی جزو نویسندگان یک مقاله ذکر و به فصلنامه اعلام شده، در قبال محتوای علمی آن مقاله مسئول است؛

5- باید از تمام کسانی که سهم مؤثری در تألیف مقاله داشته­‌اند به عنوان نویسنده نام برده شود و یا به عنوان همکار از آنها تقدیر شود؛

6- نویسنده مسئول مقاله کسی است که از جانب نویسندگان مسئولیت ارتباط با فصلنامه و مکاتبات مربوط به مقاله را به عهده می­‌گیرد. نویسنده مسئول باید نسبت به ذکر نام و اطلاعات تمام نویسندگان و عدم ذکر نامی غیر از نویسندگان مقاله اطمینان حاصل کند. نویسندۀ مسئول باید یک نسخه از مقاله را به همه نویسندگان ارسال و رضایت آنها را جهت ارسال مقاله به سامانه فصلنامه کسب کند؛

7- نویسنده/نویسندگان باید از ابراز مطالب غیراخلاقی، سلیقه‌ای، شخصی، نژادی، مذهبی و نیز ارائۀ اطلاعات جعلی و نادرست و ترجمه از آثار دیگران بدون ذکر منبع در مقاله خودداری کنند.

8- مندرجات مقاله که از منابع دیگر برداشت شده، باید همراه با ارجاع کامل و دقیق (مطابق راهنمای نویسندگان فصلنامه) باشد؛

9- ارسال مقالات منتشر شده، پذیرش شده و یا در حال داوری در سایر نشریات داخلی یا خارجی به فصلنامه مطلقاً ممنوع است؛

10- مقالۀ برگرفته از پایان نامه و رسالۀ تحصیلی باید با هماهنگی استاد راهنما به فصلنامه ارسال شود؛

11- چنانچه نویسنده/نویسندگان در هر زمانی از هر گونه خطاء در مقاله خود آگاه شوند، باید سردبیر فصلنامه را مطلع کرده و نسبت به اصلاح یا بازپس گیری مقاله اقدام کنند؛

12- مسئولیت صحت مطالب و منابع مقاله و نیز رعایت حقوق دیگر نویسندگان و پژوهشگران بر عهده نویسنده/نویسندگان مقاله است؛

13- نویسندگان باید به محرمانه بودن تمام فرآیند ارزیابی مقاله احترام گذاشته و هویت خود را برای داوران آشکار نسازند. بنابراین، فایل اصلِ مقاله نباید حاوی هیچ گونه اطلاعاتی در خصوص هویت یا مشخصات نویسندگان باشد؛

14- مسئولیت گزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است. در این راستا نویسندگان مکلف به تکمیل، امضا و ارسال کاربرگ تعارض منافع هستند؛

15- نویسندگان موظف هستند در زمان ثبت نام، مشخصات کامل همه نویسندگان را وارد کنند و در مراحل بعدی به ویژه هنگام پذیرش مقاله به هیچ وجه مجاز نیستند نام نویسنده جدیدی را اضافه کنند. 

   سردبیر

1- سردبیر باید مقاله را تنها از نظر محتوایی و بدون توجه به نژاد، جنسیت، قومیت و باورهای مذهبی، و یا رویکردهای سیاسی نویسنده/ نویسندگان بررسی کند؛

2- سردبیر نباید هیچ گونه اطلاعاتی درباره مقاله ارسالی به فصلنامه، نویسنده/نویسندگان مقاله و داوران مقاله فصلنامه افشاء نماید مگر برای دبیران تخصصی و اجرایی فصلنامه؛

3- سردبیر نمی تواند بدون اجازه کتبی از نویسنده/نویسندگان، از موارد منتشر نشده در مقاله های ارسالی در آثار خود استفاده کند. 

4-تشخیص انطباق مقاله با اهداف و حوزۀ موضوعی فصلنامه به عهدۀ سردبیر است. چنانچه سردبیر تشخیص دهد که مقالۀ ارسالی خارج از اهداف و حوزۀ موضوعی فصلنامه است، مراتب را فوراً به نویسندۀ مسئول اعلام خواهد کرد.

هیأت تحریریه

1- پس از ارزیابی مقاله توسط داوران، مقاله با تصویب نهایی هیأت تحریریه و بارعایت نوبت از حیث تاریخ تصویب منتشر خواهد شد؛

2- تصویب مقالات در هیأت تحریریه صرفاً بر اساس کیفیت محتوای مقاله و بدون توجه به نژاد، قومیت، جنسیت، باورهای مذهبی و یا رویکردهای سیاسی نویسنده/ نویسندگان خواهد بود؛

3- چنانچه یکی از اعضای هیأت تحریریه نویسنده یا جزو نویسندگان مقاله باشد، در اتخاذ تصمیم دربارۀ مقاله شرکت نخواهد کرد؛

4- در صورت عدم حصول اجماع، تصویب مقالات با رأی اکثریت مطلق اعضای هیأت تحریریه خواهد بود؛

5- اعضای هیأت تحریریه نباید هیچ گونه اطلاعاتی دربارۀ محتویات مقاله، نویسنده/نویسندگان مقاله، داروان مقاله و نظرات ابرازی در جلسات هیأت تحریریه را افشاء نماید.

 داوران

1- داوران مقالات باید به منظور بهبود و ارتقاء سطح مقالات و براساس مستندات و استدلالات علمی مقالات را ارزیابی نمایند. ایرادات مقاله باید با روشنی بیان شود و از اِعمال نظر سلیقه­ای و شخصی در داوری مقالات خودداری شود؛

2- داور باید هرگونه سرقت ادبی و یا تشابه بین مقالۀ در دست بررسی و سایر منابع منتشرشده را به سردبیر اعلام نماید؛

3- داوران باید به محرمانه بودن فرآیند ارزیابی احترام بگذارند. تمام اطلاعات موجود در مقالات باید برای داور محرمانه تلقی شود. به استثنای افرادی که از سوی سردبیر مجاز شناخته شده اند، نباید شخص دیگری در جریان اطلاعات مقاله قرار گیرد؛

4- یافته­های پژوهشی و اندیشه­ های به دست آمده از مقاله در هنگام داوری باید نزد داور محفوظ نگه داشته شود و نباید برای نفع شخصی داور استفاده شود؛

5- داوران نباید مقاله‌­ای که منافع اشخاص حقیقی یا حقوقی خاص به وسیله آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود را برای داوری قبول کنند؛

6- چنانچه داوری تشخیص دهد فاقد صلاحیت علمی لازم برای داوری است و یا مشکلات شخصی وی نظیر کمبود وقت، عدم دسترسی به منابع کافی و... می تواند موجب طولانی شدن بیش از حد مرحلۀ داوری گردد، باید از داوری مقاله انصراف دهد؛

7- در صورتی که از داوری درخواست شود تا مقاله ای را ارزیابی کند که قبلاً آن را برای نشریۀ دیگری ارزیابی کرده است، باید جزییات ارزیابی اولیه را به اطلاع سردبیر برساند.