دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

برای ارسال مقاله لازم است مراحل زیر را انجام دهید(در ادامه همه مراحل به صورت تصویری آموزش داده می شوند):

انتخاب نوع مقاله
وارد کردن عنوان
اضافه کردن نویسندگان
وارد کردن چکیده
افزودن کلیدواژگان
انتخاب موضوعات
توضیحات تکمیلی
داوران پیشنهادی
اضافه کردن فایل‌ها
نامه به سردبیر و چک لیست
تکمیل ارسال مقاله

 

1.     ابتدا وارد نقش نویسنده یا ارسال و پیگیری مقاله شوید.

 

2. مقالات جدید

- ارسال مقاله جدید: برای ارسال مقاله جدید به نشریه روی این گزینه کلیک کنید.

- مقالات تکمیل نشده: در صورتی که قبلا برخی از مراحل ارسال مقاله جدید را پیش برده باشید اما مقاله را ارسال نکرده باشید، مقاله در این بخش قرار می گیرد تا بتوانید در زمان مناسب بقیه مراحل را تکمیل کنید.

- مقالاتی که لازم است دوباره ارسال شوند: در صورتی که به هر دلیلی نشریه تشخیص داده باشد مقاله شما باید مجدد ارسال گردد، مقاله به این بخش منتقل می شود. می توانید در این بخش اطلاعات بیشتری که نشریه از شما درخواست کرده است، را با کلیک روی کد مقاله ببینید.

- مقالات ارسال شده / در حال بررسی: مقالاتی که با موفقیت ارسال کرده اید در این بخش نمایش داده می شود. وضعیت مقالات ارسال شده را تا زمان اعلام نتیجه ارزیابی می توانید در این بخش ببینید.

- مقالات ارسال شده به عنوان نویسنده همکار: در صورتی که در مقاله ای اطلاعات شما به عنوان نویسنده همکار ثبت شده است می توانید وضعیت مقاله را در این بخش ببینید اما نمی توانید تغییری روی مقاله ایجاد کنید. فقط نویسنده مسئول برای بازنگری و سایر مراحل به مقاله دسترسی خواهد داشت.

3. مقالات نیازمند بازنگری:

- مقالات نیازمند بازنگری: در صورتی که پس از ارزیابی مقاله داوران تشخیص دهند که مقاله شما نیازمند بازنگری است با مراجعه به این بخش می توانید نظرات داوران و سردبیر را دریافت نمایید و با استفاده از نظرات مقاله را بازنگری کنید. پس از آماده شدن مقاله بازنگری شده به همین بخش مراجعه کنید و مقاله بازنگری شده را از این بخش ارسال کنید.

- مقالات بازنگری شده / در حال بررسی: پس از اینکه مقاله بازنگری شده را برای نشریه ارسال کردید، مقاله به این بخش منتقل می گردد و تا زمانی که نشریه مجدد مقاله را برای شما ارسال نکند برای انجام تغییرات به آن دسترسی نخواهید داشت.

- بازنگری لغو شده (مقالات نیازمند بازنگری که نویسنده از ادامه کار منصرف شده است): در صورتی که در مرحله بازنگری انصراف دهید مقاله شما به این بخش منتقل می شود.

4.  تصمیم گیری شده:

- مقالات پذیرفته شده برای تایید فایل‌های نهایی قبل از انتشار چاپی: در صورتی که مقاله شما پذیرش شود اما نشریه از شما بخواهد فایل نهایی، کپی رایت یا رسید هزینه را ارسال کنید مقاله در این بخش قرار می گیرد. با مراجعه به این بخش می توانید فایل نهایی، کپی رایت و رسید را ارسال کنید(ممکن است نشریه ای فقط یکی از موارد ذکر شده را از شما بخواهد).

- مقالاتی که بررسی و تعیین تکلیف شده‌اند: در نهایت زمانی که مقاله شما پذیرش یا رد شود در این بخش قرار می گیرد.

5.  راهنمای نویسندگان: قبل از شروع به کار می توانید راهنمایی را که نشریه برای شما قرار داده است مطالعه کنید.

در ادامه می توانید مراحل ارسال مقاله جدید را مطالعه کنید.

6.      برای ارسال مقاله جدید روی این گزینه کلیک کنید.

 

انتخاب نوع مقاله

7.      مراحلی که باید برای ارسال مقاله طی شود.

8.      ابتدا نوع مقاله خود را از بین گزینه های موجود انتخاب کنید.

9.      پس از وارد کردن اطلاعات هر مرحله با انتخاب گزینه بعدی به مرحله بعد هدایت می شوید:

وارد کردن عنوان مقاله

10. در این مرحله عنوان مقاله را به صورت کامل (در سامانه های دو زبانه باید به دو زبان) وارد کنید.

 

اضافه کردن نویسندگان

11.  نام و اطلاعات نویسنده ای که در حال ارسال مقاله است در جدول پایین صفحه نمایش داده می شود و نیازی به ورود مجدد اطلاعات این نویسنده نیست. نویسنده ای که مقاله را ارسال می کند، نویسنده عهده دار مقاله است و مشاهده وضعیت مقاله، بازنگری و .. تنها از پروفایل این نویسنده امکان پذیر است. در صورتی که نویسنده یا نویسندگان دیگری در تهیه و تدوین مقاله مشارکت داشته‌اند، نام، عنوان و نشانی ایمیل آن‌ها را  به دقت وارد کنید. سامانه در راستای اطلاع‌رسانی، به آن‌ها نیز ایمیل ارسال می‌کند.

12.  زمانی که اطلاعات یک نویسنده دیگر را وارد می کنید با انتخاب این گزینه نویسنده عهده دار مقاله تغییر می کند. ضمناً در صورتی که در این بخش نویسنده عهده دار مقاله را تغییر دهید مقاله به پروفایل او منتقل می شود و دسترسی از نویسنده عهده دار قبلی(فردی که مقاله از طریق پروفایل او ارسال شده است) گرفته می شود.

در جدول پایین صفحه جلوی نام نویسنده عهده دار مقاله علامت ستاره قرار دارد. 

13.  پس از وارد کردن اطلاعات نویسنده همکار روی ذخیره کلیک کنید.

14.  برای ویرایش اطلاعات نویسنده یا حذف او می توانید از این گزینه ها استفاده کنید.

15.  برای تغییر ترتیب نویسندگان موس را روی گزینه فلش قرار دهید. با نگهداشتن نشانگر موس روی علامت فلش می توانید ترتیب را تغییر دهید.

16.  پس از تغییر ترتیب نویسندگان روی گزینه ذخیره کلیک کنید.

17.  پس از تکمیل اطلاعات نویسندگان روی گزینه بعدی کلیک کنید.

 

افزودن چکیده مقاله

18.  چکیده مقاله را وارد کنید.(در نشریات دو زبانه چکیده به دو زبان از شما دریافت می شود.)

19.  تعداد کلماتی که باید در بخش چکیده وارد کنید و تعداد کلماتی که وارد شده است در این بخش نمایش داده می شود. پس از اینکه تعداد در بازه مجاز قرار گیرد عدد به رنگ سبز در می اید.

20.  پس از تکمیل اطلاعات روی گزینه بعدی کلیک کنید.

 

افزودن کلیدواژگان

21.  در این مرحله کلید واژگان مقاله را وارد کنید. تعداد کلید واژگان مورد نیاز و نوع جداکننده در بالای صفحه نمایش داده می شود.

در صورتی که تعداد کلیدواژگانی که نویسنده وارد کرده است، در بازه تعیین شده نباشد سامانه اجازه ورود به مرحله بعدی را نمی دهد.

22.  برای ادامه روند روی گزینه بعدی کلیک کنید.

 

انتخاب موضوعات

23.  موضوع مرتبط با مقاله خود را وارد کنید.

موضوع مقاله را انتخاب کرده و چنانچه موضوع و حوزه کار تخصصی شما در فهرست موضوعات نیست به مدیر سامانه پیشنهاد دهید.

24.  برای ادامه روند روی گزینه بعدی کلیک کنید.

 

توضیحات تکمیلی

25.  درصورت نیاز می توانید توضیحات تکمیلی خود را برای اعضای هیات تحریریه در این بخش بنویسید.

26.   شرایط و ضوابط نشریه را مطالعه کنید و با انتخاب این گزینه پذیرش شرایط و ضوابط نشریه را اعلام کنید.(شرایط و ضوابط از طریق این مسیر قابل ویرایش است: نقش مدیر سامانه - تنظیمات نشریه - عنوان نشریه و توضیحات سامانه - شرایط و ضوابط ارسال مقاله)

27.  برای ادامه روند روی گزینه بعدی کلیک کنید.

 

داوران پیشنهادی

28.  اطلاعات داور  پیشنهادی خود را وارد کنید. ممکن است نشریه این مرحله را اجباری کرده باشد و تا زمانی که تعداد مشخصی داور را معرفی نکنید امکان ارسال مقاله نداشته باشید. در صورت اجباری بودن این مرحله در بالای صفحه تعداد داروهایی که لازم است معرفی کنید نمایش داده می شود.

29.  پس از وارد کردن اطلاعات داور روی گزینه ذخیره داور کلیک کنید.

30.  برای ادامه روند ارسال مقاله روی گزینه بعدی کلیک کنید.

 

اضافه کردن فایل ها

31.  فایل اصل مقاله را به همراه سایر مستندات (در صورت لزوم) در این مرحله بارگذاری کنید. ابتدا نوع فایل را انتخاب کنید(راهنمای تغییر نوع فایل های مجاز در این لیست)

32.  پس از انتخاب نوع فایل، آن را در سامانه بارگذاری و با استفاده از گزینه ارسال فایل ذخیره نمایید.

33.  برای رفتن به مرحله بعد روی گزینه بعدی کلیک کنید.

34.  در صورت ذخیره درست فایل ها یک جدول در پایین صفحه نمایش داده می شود و همه فایل های براگذاری شده توسط نویسنده نمایش داده می شود.

35.  برای دریافت فایل آپلود شده روی این گزینه کلیک کنید.

36.  برای حذف یک فایل رو گزینه حذف روبه روی آن کلیک کنید.

37.  برای تغییر ترتیب فایل ها موس را روی گزینه فلش قرار دهید. با نگهداشتن نشانگر موس روی علامت فلش می توانید ترتیب را تغییر دهید.

38.  پس از تغییر ترتیب نویسندگان روی گزینه ذخیره کلیک کنید.

 

نامه به سردبیر و چک لیست

39.  متن تعهدنامه خود را وارد کنید.

40.  پرسش های چک لیست را به دقت مطالعه و تایید کنید.

41.  برای رفتن به مرحله بعد روی گزینه بعدی کلیک کنید.

 

تکمیل ارسال مقاله

42.  در این بخش می توانید اطلاعات مقاله را پرینت کنید. با کلیک روی گزینه گوگل یا گوگل اسکالر عنوان مقاله را در پایگاه های ذکر شده جستجو کنید و از نبود عنوان مشابه اطمینان حاصل کنید.

43.  اطلاعاتی که وارد کرده اید را یک بار از این بخش بررسی کنید و اطمینان حاصل کنید که همه اطلاعات را به درستی وارد کرده اید.

44.  در صورتی که همه موارد به دقت تکمیل‌شده باشد، امکان ارسال مقاله را دارید.(گزینه ارسال مقاله برای شما فعال خواهد بود.) در غیر این صورت مجدد فرم مربوطه را بازبینی کنید و اطلاعات ضروری را در سامانه وارد کنید.

45.  در صورت وجود اشکال مواردی که به درستی تکمیل نشده است به شما نمایش داده می شود.

 

پس از ارسال مقاله پیام تایید به صورت زیر به شما نمایش داده می شود و نامه تأییدیه دریافت مقاله به ایمیل نویسندگان ارسال می‌شود.

برای پیگیری وضعیت مقاله می توانید به بخش مقالات ارسال شده / در حال بررسی مراجعه فرمایید. امکانات این بخش را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

 

همانطور که مشاهده می کنید آخرین وضعیت مقاله و تاریخ آخرین تغییر در این جدول به شما نمایش داده می شود

46.  دانلود فایل اصل مقاله

47.  ارسال ایمیل به سردبیبر نشریه

48.  بازپس گیری مقاله: در صورت انتخاب این گزینه درخواست شما برای بازپس گیری مقاله به سردبیر ارسال می گردد و نشریه نظر خود را نسبت به درخواست شما اعلام خواهد کرد.

 

نکات قابل توجه

در صورتی که از امکان شمارش تعداد کلمات مقاله استفاده می کنید ممکن است در مرحله آخر با خطای زیر روبه رو شوید. توجه داشته باشید که نویسنده فقط می تواند فایل docx ارسال کند. در صورتی که نوع دیگری فایل وارد کند با این خطا مواجه می شود. می توانید از نقش مدیر سامانه - تنظیمات بیشتر - ارسال مقاله بوسیله نویسندگان - انواع فایل های مجاز برای فایل اصلی مقاله را تغییر دهید.

برای تکمیل ارسال مقاله مراحل زیر را کامل کنید:

تعداد کلمات فایل اصل مقاله: 0. تعداد کلمات فایل اصل مقاله باید بین ... و ... کلمه باشد.