دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

درپی اقدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر لغو بورس تعداد زیادی از بورسیه­های وزارت، برخی از بورسیه­های موصوف نسبت به اقامۀ دعوی در دیوان عدالت اداری اقدام کردند؛ اما دیوان برخلاف رویۀ معمول و مستمر خود، ضمن دریافت دادخواست­های شاکیان، با استناد به مصوبۀ 630 سال 87 شورای عالی انقلاب فرهنگی از ثبت و مآلاً رسیدگی به آنها امتناع کرده است. اقدام اشتباه و ناروای دیوان که در نوع خود نادر و در این سطح گسترده، بی­سابقه بوده است، در صورت تثبیت و ایجاد رویه، تالیِ فاسدی به دنبال خواهد داشت که موجب تضییع حقوق اشخاص و حتی عامل مشکلاتی برای دستگاه قضا خواهد شد. بیم تضییع حقوق اشخاص و مضرات نفی صلاحیتِ خودخواسته دیوان عدالت اداری، موجب شد در این نوشتار، امتناع محترمانۀ دیوان از احقاق حق، تحلیل و بررسی حقوقی شود. بدیهی است درخصوص ماهیت اقدام وزارت علوم، اثباتاً و نفیاً اظهارنظری نمی­شود، زیرا این وظیفه، برعهدۀ مقام قضایی است که وفق مقررات قانونی با بررسی عادلانه، درخصوص موضوع اقدام کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Demarcating the competence of administrative justice court by the supreme council of the cultural revolution

نویسنده [English]

 • Majid Banayi Oskuyi

Faculty Member, Faculty of Law and Political Sciences, Allame Tabatabayi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Pursuant the act of annulling the scholarship of some students by ministry of sciences, researches and technology, those students proceed against the ministry before the administrative court of justice. Albeit the court accepted the memorials, but the other way round, the court refused to adjudicate the case according to the act 630, ratified on 1387 S. H. by the high Council of Cultural Revolution. It was a wrong and unprecedented action by the court which it will result in a corrupted consequence that will waste the right of people and even may cause controversies over the court and its organization. Pursuant to the fear of the probable wasting the right of individuals in future and harms of the negation of the self-desired competence of Administrative Justice Court, I am going to study the respectable refusal of the court from a judicature. I won’t challenge the nature of the act of the ministry because it’s lie with the court to scrutinize such act on the basis of rules and regulations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Administrative Justice Court
 • Supreme Council of the Cultural Revolution
 • position
 • competence realm
 • آشنایی با شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیرخانۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی، چاپ اول، 1390.
 • ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، نشر توس، چاپ هفتم، 1383 و چاپ چهاردهم، 1388.
 • ادارۀ کل قوانین، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 3، چاپ اول، 1369.
 • استوارسنگری، کوروش، مفوم دولت در آراء وحدت رویۀ دیوان عدالت اداری، مطالعات حقوقی، شمارۀ 4، بهار و تابستان 1390.
 • اسدیان، ترحم، واکاوی صلاحیت دیوان عدالت اداری، پژوهش‌نامۀ حقوقی، معاونت حقوقی و بررسی‌های فقهی مرکز تحقیقات استراتژیک، سال اول، شماره اول، زمستان 1386.
 • اسکندری، محمدحسین و همکاران، درآمدی بر حقوق اساسی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، سمت، چاپ اول، 1377.
 • الهام، غلامحسین و میرمحمدی میبدی، سیدمصطفی، بررسی تداخل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات مجلس شورای ایلامی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهشنامه علمی- پژوهشی حقوق اسلامی، شماره 37، سال چهاردهم، بهار و تابستان 1392.
 • انصاری، ولی الله، کلیات حقوق اداری، نشر میزان، پاییز 1386.
 • پرستش، رضا، بررسی صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، راه وکالت، شمارۀ 3، بهار و تابستان 1389.
 • تولیت، سیدعباس، صلاحیت عام محاکم دادگستری و صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی، دیدگاه‌های حقوق قضائی، شمارۀ 17و18، بهار و تابستان 1379.
 • حسینی، سیده لطیفه، آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، بررسی مفهوم دادرسی عادلانه، دفتر مطالعات نظام‌سازی اسلامی، پژوهشکدۀ شورای نگهبان، 1393.
 • جلالی، محمد، نقد رأی دیوان عدالت اداری دربارۀ ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، حقوق اساسی، شمارة 3، زمستان 1383.
 • دلاوری، محمدرضا، محدودیت‌های حاکم بر رسیدگی دیوان عدالت اداری، نقل از سایت دیوان عدالت اداری، بی‌تا.
 • شریعت باقری، محمدجواد، یک دیوان عدالت اداری دیگر؟، پژوهش‌نامۀ حقوقی، معاونت حقوقی و بررسی‌های فقهی مرکز تحقیقات استراتژیک، سال اول، شمارۀ اول، زمستان 1386.
 • شریف، محمد، جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرتبۀ مصوبات آن، پژوهش حقوق عمومی، شمارۀ 15و 16، پائیز و زمستان 1384.
 • شهنایی، خلیل، جایگاه دیوادن عدالت اداری در تأمین عدالت اجتماعی، پژوهش‌نامۀ حقوقی، شماره 1، زمستان1386.
 • صرامی، سیف‌اله، احکام حکومتی ومصلحت، فصلنامۀ علمی_ پژوهشی راهبرد، شمارۀ 4، پائیز 1373.
 • طباطبائی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، انتشارات سمت، چاپ چهاردهم، تابستان 1387.
 • عباسی، بیژن، حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، نشر دادگستر، 1390.
 • کاتوزیان، ناصر، مقدمۀ علم حقوق، چاپ سی‌و‌سوم، شرکت سهامی انتشار، 1382.
 • کاتوزان، ناصر، فلسفۀ حقوق، جلد دوم، شرکت سهامی انتشار، 1377.
 • کدخدایی، عباسعلی، ضرورت پاسداری از قانون اساسی و حقوق شهروندان، کتاب نقد، سال هفتم، شمارۀ 28، سال 1382.
 • گرجی، علی‌اکبر، حاکمیت قانون و محدودیت‌های حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری، حقوق اساسی، شمارۀ 9، تابستان 1387.
 • فلاح‌زاده، علی‌محمد، جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پژوهش‌نامۀ حقوقی، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، شمارۀ اول، 1386.
 •  قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران، 1371.
 •  قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، چاپ چهاردهم، تهران، نشر میزان، 1383.
 • محمودی، جواد، تأملی بر نظریۀ تفسیری شورای نگهبان دربارۀ صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری، حقوق اساسی، شمارۀ 5، زمستان 1384.
 • مرتضایی، سیداحمد، بررسی قلمروی نظارت شورای نگهبان، معرفت، سال بیستم، شمارۀ 165، شهریور 1390.
 • مرکز مالمیری، احمد، حاکمیت قانون، مفاهیم، مبانی و برداشت‌ها، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چاپ دوم، زمستان 1385.
 • مصباح یزدی محمدتقی، نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام، قم، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی(ره)، 1388.
 • ملک‌افضلی، محسن، جایگاه و اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، حکومت اسلامی، سال سیزدهم، شمارۀ 48، تابستان 1387.
 • موسی‌زاده، رضا، حقوق اداری(2-1) کلیات و ایران، چاپ دهم، تهران، نشر میزان، 1387.
 • مهرپور، حسین، دادگاه حافظ قانون اساسی، شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطالعات حقوقی و قضائی-حق، شمارۀ 9، بهار 1366 (مقالۀ ارائه‌شده در کنفرانس بین‌المللی قضات دادگاه‌های استیناف در کوالالامپور مالزی، اردیبهشت 1366)
 • مهرپور، حسین، برقراری عدالت هدف جمهوری اسلامی، فصلنامۀ علمی- پژوهشی حکومت اسلامی، سال دهم، شمارۀ دوم، 1384.
 • میرداماد‌نجف‌آبادی، سیدعلی، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری، معرفت حقوقی (اندیشه‌های حقوق عمومی)، سال اول، شمارۀ اول، پاییز 1390.
 • واعظی، سیدمجتبی، نقش دیوان عدالت اداری در دادرسی شرعی مقررات اداری، مطالعات حقوقی، شمارۀ 1، زمستان 1388.
 •  واعظی، سیدمجتبی و هاشمی، سیدمحسن، مطالعۀ تطبیقی صلاحیت دادگاه عمومی در تفسیر و ارزیابی تصمیم اداری در ایران و فرانسه، مطالعات حقوقی، شمارۀ 6، بهار و تابستان 1391.
 • ورعی، سیدجواد، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی به روایت قانونگذار، انتشارات دبیرخانۀ مجلس خبرگان رهبری، قم، 1385.
 • هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو جلدی، تهران، نشر میزان، چاپ‌های 1384 و 1393.
 • هدایت‌نیا، فرج‌اله، جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن، رواق اندیشه، شمارۀ 8، خرداد و تیر 1382.