دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران

2 کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

دولت اسلامی عراق و شام یا همان داعش، یک سازمان تروریستی سیاسی و نظامی است که از سال 2014 به طور چشمگیری تیتر رسانه‌ها شد. این گروه که حضور گسترده‌ای در عراق و سوریه دارد، با تشکیل خلافت اسلامی به رهبری ابوبکر البغدادی، یک دولت اسلامی را به مرکزیت شهر الرقه در 29 ژوئن 2014 ایجاد کرد. بعد از تشکیل این خلافت و آغاز اقدامات سختگیرانه و گسترده در مناطق تحت تصرف و با ادامۀ حملات و پیشروی به شهرهای مختلف در سوریه و عراق و به دنبال واکنش‌ مجامع بین‌المللی از جمله شورای امنیت نسبت به این گروه تروریستی، طرح تشکیل ائتلافی بین‌المللی از سوی ایالات متحدۀ امریکا برای مبارزه با داعش مطرح شد. با گذشت بیش از یک سال از عمر این ائتلاف، بررسی نوع مخاصمه در عراق بعد از ورود نیروهای ائتلاف و مبنای حقوقی حضور ائتلاف در عراق مفید به نظر می‌رسد. تحقیقات و بررسی‌ها نشان‌دهندۀ این است که اصل ورود ائتلاف در عراق، از لحاظ بین‌المللی غیرقانونی نبوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Basis for measures taken by coalition against ISIS according to law of the armed conflicts

نویسندگان [English]

  • Hamid Alhooyee Nazari 1
  • Amir Famil Zavar Jalali 2

1 Assistant Professor, Public and International Law Department, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 M.A. Student in International Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Islamic state of Iraq and Syria or ISIS, is a political and military terrorist organization which has been hitting the headlines since 2014. This group which has a large domination over Iraq and Syria, announced a caliphate of an Islamic state in 29th of June 2014, led by Abou Bakr Albaghdadi, chosen Raqqa as its capital. Since then, and after it began imposing its strict and widespread measures in occupied areas and also with its constant attacks and progress toward different cities in Iraq and Syria and following international community's response against this terrorist group, including the security council, a coalition led by US was formed in order to fight against ISIS. Today, in the second year of its activities, analyzing the nature of the conflict in Iraq after arrival of the coalition forces and the legal basis of their presence is mandatory. The result of this study indicates that formation of the coalition is not against international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Coalition against ISIS
  • International Humanitarian Law International Humanitarian Law
  • Iraq
  • ISIS
  • Use of Force
الف) فارسی و عربی
ابراهیم‌گل، علیرضا (1389). مسئولیت بین‌المللی دولت، متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل، تهران: شهر دانش.
ابوهنیه، حسن (1393). «آشنایی دقیق با ساختار سازمانی داعش»، مجلۀ رمز عبور، شمارۀ 8.
آرزومانیان، راچیا و آکوپیان، آرمینه (1394). داعش و جبهۀ النصره چگونه می‌جنگند؟، ترجمۀ داوود اقبالی، تهران: مؤسسۀ مطالعات اندیشه‌سازان نور.
تودنهوفر، یورگن (1394). ده روز با داعش، ترجمۀ علی عبداللهی و زهرا معین‌الدینی، تهران: کوله‌پشتی.
توکلی‌طبسی، علی و منصوری، فرنگیس (1394). «تعهد و التزام متخاصمین به قواعد بشردوستانۀ داخلی سوریه»، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، شمارۀ 52.
خندان، علی‌اصغر (1394). خوارج و داعش، تهران: بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری.
خواجه، محمد (2014). «داعش: منابت، أسالیب و تأثیرات»، فصیله شؤون الأوسط، مرکز الدراسات الاستراتیجیه، السنه الرابعه و العشرون، العدد 149.
راجرز، آنتونی پ.و. و پل مالرب (1388). قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمۀ کمیتۀ ملی حقوق بشردوستانه، تهران: امیرکبیر.
زرگری‌نژاد، نسیم (1393). «نشست فوق‌العادۀ شورای حقوق بشر درخصوص وضعیت عراق»، مجلۀ تازه‌های ملل متحد، شمارۀ 40.
زمانی، سیدقاسم (1394). «ماهیت حقوقی داعش در حقوق بین‌الملل: دولت یا بازیگر دولتی؟»، فصلنامۀ دولت‌پژوهی، سال اول، شمارۀ 1.
زمانی، سیدقاسم (1392). حقوق سازمان‌های بین‌المللی، تهران: شهر دانش.
سالنمای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (1393). تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
سیاه‌رستمی، ‌هاجر و همکاران (1390). حقوق بین‌الملل بشردوستانه ناظر بر حمایت از افراد در درگیری‌های مسلحانه (مجموعۀ اسناد ژنو)، تهران: مؤسسۀ آموزش عالی علمی- کاربردی هلال احمر.
شفیعی‌بافتی، نگین و هنجنی، سیدعلی (1392). ابعاد حقوقی بین‌المللی مخاصمات مسلحانۀ غیربین‌المللی، تهران: میزان.
ضیایی‌بیگدلی، محمدرضا (1373). حقوق جنگ، تهران: علامه.
عبداللهی، محسن (1388). تروریسم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، تهران: شهر دانش.
عزیزی، ستار (1390). «بررسی مشروعیت دعوت از مداخلۀ خارجی در مخاصمات داخلی: با تأکید بر رأی دیوان در قضیۀ فعالیت‌های نظامی در سرزمین کنگو»، فصلنامۀ پژوهش حقوق، سال 13، شمارۀ 33.
فامیل‌ زوار جلالی، امیر (1394). مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ناشی از تأمین مالی دهشت‌افکنی (تروریسم)، با تأکید بر گروه دهشت‌افکن (تروریستی) داعش، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشت، حقوق بین‌الملل، دانشگاه تهران.
فامیل‌ زوار جلالی، امیر و بهمنی‌جلالی، ابراهیم‌ (1395). داعش؛ روایتی متفاوت از سازمان‌‌یافته‌ترین گروه تروریستی جهان، تهران: خرسندی.
کرم‌زاده، سیامک (1382). «تروریسم و دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل»، مجلۀ حقوق تطبیقی تربیت مدرس، دورۀ 7، شمارۀ 1.
ممتاز، جمشید و رنجبریان، امیرحسین (1387). حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مخاصمات مسلحانۀ داخلی، تهران: میزان.
ممتاز، جمشید و شایگان، فریده (1393). حقوق بین‌الملل بشردوستانه در برابر چالش‌های مخاصمات مسلحانۀ عصر حاضر، تهران: شهر دانش.
موسوی، سیدفضل‌الله و حاتمی، مهدی (1386). «مداخلۀ بشردوستانه؛ نقض قاعده یا استثنا سوم»، فصلنامۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، سال 37، شمارۀ 1.
نجات، سیدعلی (1395). کالبدشکافی داعش، تهران: مؤسسۀ فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
نواده‌توپچی، حسین (1393). حقوق جنگ و مخاصمات مسلحانه، تهران: خرسندی.
هنکرتز، ژان‌ماری و دوسوالدبک، لوئیس (1387). حقوق بین‌الملل بشردوستانۀ عرفی، ترجمۀ دفتر امور بین‌الملل قوۀ قضاییۀ جمهوری اسلامی ایران و کمیتۀ بین‌المللی صلیب‌سرخ، تهران: مجمع علمی- فرهنگی مجد.
 
ب) انگلیسی
 
1-       A/RES/2625(XXV), 24 October 1970
2-       Cassese, Antonio,(1998), International law, 5th Edition, Cambridg
3-       Clarion Project Research Fellow Elliot Friedland, Special Report The Islamic State, 2015, http://www.clarionproject.org
4-       Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic affairs of States and the protection of their Independence and Sovereignty, UN Doc. A/RES/2131(XX), 21 December 1965
5-       ICRC, Report on the Work of Conference og Government Experts on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, 1971
6-       S/2014/691, 22 September 2014, Letter dated 20 September 2014 from the Permanent Representative of Iraq to the United Nations addressed to President of the UNSC, at 2.
7-       “Statement by the President on ISIL,” September 10, 2014, available at: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/09/10/statement-president-isil-1
8-       Karine Bannelier,(2016), "Military Interventions Against ISIL in Iraq, Syria and Libya and the Legal Basis of Consent", Leiden Journal of International Law, Issue 3, Vol.29
9-       Christopher Le Mon, "Unilateral Intervention by Invitation in Civil War", international law and politics, Vol. 35, 2003, p 745- 746
10-    Arimatsu, Louise and Schmitt, Michael N.,(2014), Attacking 'Islamic State' and the Khorasan Group: Surveying the International Law Landscape (November 18, 2014). 53 Columbia Journal of Transnational Law Bulletin 1
11-    Samantha Arrington Sliney,(2015), Right to Act: United States Legal Basis Under the Law of Armed Conflict to Pursue the Islamic State in Syria, 6 U. Miami Nat’l Security & Armed Conflict L. Rev. 1
12-    Tester, Jessica And J.M. Berger,(2016), ISIS: THE STATE of TERROR, Harper Collins Publishing
 
-        پایگاه‌های اینترنتی
23-  Reuters, “Assad seeks agreement over U.S. air strikes in Syria,” January 26, 2015.Available At: http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-assad-idUSKBN0KZ0TZ20150126
 
-        قضیه‌ها
24-  Military and Paramilitary activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) I.C.J reports, 1986
25-  Prosecutor v. Tadic, I.C.T.Y, 15 Julay 1999
26-    Corfu channel case, (united Kingdom Of Great Britain and Northern Ireland v. Albania), I.C.J reports 1949
27-    S/2014/440(25 June 2014),S/2014/691(22 September 2014
 
Hamid Alhooyee Nazari, Assistant Professor, Department of Public and International Law Department, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
               Amir Famil Zavar Jalali, MSc, Student of International  Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.