دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق بین‌الملل، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 گروه حقوق بین‌الملل، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران و استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

چکیده

اماکن و اموال فرهنگی منحصربه‌فرد موجود در سرزمین فلسطین، در امتداد سیاست‌های یهودی‌سازی اسرائیل در معرض نابودی قرار گرفته‌اند. با نابودی اموال فرهنگی، رابطۀ بین گذشته، حال و آینده و به تعبیری، هویت تاریخی از بین می‌رود. در چنین اوضاعی، تعارضِ میانِ ضرورت‌های جنگی از سویی و حفظ مواریث فرهنگی برای نسل‌های آینده، کشورها را با اهداف متعارضی روبه‌رو می‌سازد. از طرف دیگر و در وضعیت فعلی، این سؤال اساسی مطرح شده که رژیم حقوق بین‌الملل تا چه حد قادر به حمایت و محافظت مناسب از اموال فرهنگی در زمان اشغال، استعمار و منازعات مسلحانه است. این مسئله با توجه به وظیفۀ ذاتی سازمان یونسکو در حمایت از اموال و مواریث فرهنگی کشورها و با پذیرش عضویت فلسطین در این سازمان از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. ازاین‌رو این نوشتار بر آن است تا با توجه به منازعات و اقدامات تروریستی رخ‌داده در فلسطین علیه اموال و میراث فرهنگی و اقدامات عامدانه و خارج از ضرورت نظامی اسرائیل در تخریب این میراث، به بررسی نقش سازمان یونسکو و قوانین بین‌المللی در جلوگیری یا کاهش آثار مخرب این اقدامات اهتمام ورزد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Palestine, UNESCO, and the protection of the cultural heritage against destruction from the point of view of international law

نویسندگان [English]

 • Maysam Haghseresht 1
 • Alireza Arashpuor 2

1 Najafabad azad university

2 Assistant Professor, Department of Law, Isfahan University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Places and cultural property unique to the Palestinian territories have been subjected to destruction alongside Israeli Jewish policies. When cultural property is destroyed, the relationship between the past, the present and the future, and the historical identity, disappears. In such a situation, the conflict between the imperatives of war on the one hand and the preservation of cultural heritage for future generations will lead countries with conflicting goals. On the other hand, in the current situation, the fundamental question is raised about how far the international human rights regime is able to protect and protect appropriate cultural property during occupation, colonialism and armed conflicts, in view of UNESCO's inherent duty to protect property and property. Cultural Phenomena is becoming more and more important to accept Palestine membership in this organization. Therefore, this paper seeks to ensure that, in view of the ongoing conflicts and acts of terrorism in Palestine against property and cultural heritage and deliberate actions beyond the Israeli military's imperative to destroy this heritage , Examines the role of UNESCO and international law in preventing or reducing the destructive effects of these actions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cultural Heritage
 • Historiography
 • Palestine
 • Hague Convention1954
 • UNESCO Organization
 1. 1. فارسی

  الف) کتاب‌ها

  1. استاماتوپولو، السا (1392). حق‌های فرهنگی در حقوق بین‌الملل، سید قاسم زمانی و مناالسادات میرزاده، چ اول، تهران: خرسندی.
  2. انصاری، باقر (1395). اسناد بین‌المللی حقوق بشر، ج 1، تهران: خرسندی.
  3. شاو، ملکم ناتان (1393). حقوق بین‌الملل بشر، تهران: خرسندی.
  4. فرضی مولان، فرمان (1395). درآمدی بر حقوق تنوع فرهنگی با رویکرد اعلامیۀ جهانی تنوع فرهنگی یونسکو، تبریز: آیین.
  5. کک دین، نگوین؛ پاتریک دییه و آلن پله (1382). حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمۀ حسن حبیبی، ج 2، تهران: انتشارات اطلاعات،.
  6. نژندی‌منش، هیبت‌الله؛ الیاسی قهفرخی، زهرا (1389). حمایت از اموال فرهنگی درمخاصمات مسلحانه، تهران: خرسندی.
  7. هنکرتز، ژان ماری، و لوئیس دوسوالدبک، کارولین آلورمن، کنوت دورمن، باتیست رول (1391). حقوق بین‌المللی بشردوستانۀ عرفی، ترجمۀ دفتر امور بین‌الملل قوۀ قضاییه و کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ، ج 1، تهران: انتشارات مجد.

   

  ب) مقالات

  1. آرش‌پور، علیرضا؛ بلخی، سارا (1390). «تحولات جدید اعادۀ اموال فرهنگی با نگاهی به بازگرداندن اموال فرهنگی به بومی‌ها»، مجلۀ پژوهش‌های حقوقی»، مجموعه مقالات همایش حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین‌الملل، سال دهم، ش 20، ص 212-197.
  2. برادران بزاز، شیدا (1390). «آسیب‌شناسی قوانین حمایت از میراث فرهنگی»، مجلۀ پژوهش‌های حقوقی، سال دهم، ش20، ص 280-261.

  10.بیگ‌زاده، ابراهیم (1391). «ضرورت حمایت از اموال فرهنگی در حقوق بین‌الملل»، مجموعه مقالات همایش حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین‌الملل، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.

  11.جعفری، فریدون (1391). «حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی»، مجموعه مقالات همایش حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین‌الملل، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.

  12.حسینی اکبرنژاد، حوریه (1390). «تکامل مفهوم کارکردی اموال فرهنگی در پرتو انسانی تر شدن حقوق بین‌الملل»، مجلۀ پژوهش‌های حقوقی، سال دهم، ش20 ، ص 260-247.

  13.رنجبریان، امیرحسین؛ سعیدی، محمد (1395). «صیانت از میراث فرهنگی غیرمادی مردمان بومی:در جستجوی مناسبترین راهکار حقوقی»، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 46، ش 4، ص 928-907.

  14.ذاکر حسین، محمدهادی (1390). «شمشیر کند عدالت در صیانت از میراث فرهنگی»، مجله پژوهش‌های حقوقی، سال دهم، ش 20، ص150 -129.

  15.عزیزی، ستار (1391). «سازمان همکاری اسلامی و حمایت از میراث فرهنگی و تاریخی فلسطین»، مجموعه مقالات همایش حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین‌الملل، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.

  16. نژندی‌منش، هیبت‌ا...؛ افروغ، محمد (1390). «حمایت از اموال فرهنگی در هنگام مخاصمات مسلحانه: بررسی رویۀ دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق»، مجلۀ پژوهش‌های حقوقی، سال دهم، ش 20، ص 246 -230.

  17.یاوری، فاطمه (1391). «یونسکو و تدوین و توسعۀ حقوق بین‌الملل در حمایت از اموال فرهنگی»، مجموعه مقالات همایش حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین‌الملل، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، ص 158-152.

   

  ج) پایان‌نامه‌ها

  18.روستایی، علیرضا (1390). ژنوساید فرهنگی در حقوق بین‌الملل معاصر، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام‌نور تهران.

  19.نصیری‌فرد، تیمور (1381). شکل‌گیری دولت مدرن و تاثیر آن بر قوم‌گرایی در ایران، تهران: دانشگاه تهران، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل.

   

  2. انگلیسی

  A) Books

  20. Pierre Blanchard, (2014). Communities and Cultural Heritage in Times of Conflict Case Syudies of Historic and Contemporary Destruction to Sacred Sites and Places of Worship, The Centre for Academic Shi’a Studies.

  21. Sekulow, J.A. and R. Weston, R., (2014). The Dangers Isis and its Progeny Pose to Regional and Global Peace, Oxford Centre for the Study of Law and Public Policy, Research Papers, study available at oxfordpolicycentre.org/research-papers/ (17,feberuary,2016).

  22. Thomas,Sarah j, Prosecuting the Crime of Destruction of Cultural Property,Introduction to the Destruction of Cultural Property in the Cambodian Context, see at: http://www.genocidewatch.org/images/Cambodia_Prosecuting _the_Crime_of_Destruction_of_Cultural_Property.pdf(17,feberuary,2016)

  23. Vrdoljak ,Ana Filipa (2016). The Criminalisation of the Intentional Destruction of Cultural Heritage, University of Technology, Sydney, Available at: http://works.bepress.com/ana_filipa_vrdoljak/38/,(2,julay,2017)

   

  B) Articles

  24. Ahmadi, Amir (2013). “Legal Response to the Destruction of Cultural, Religious and Historical”, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences , anuary, Vol. 3, No. 1.

  25. Alek Epstein (2009). “Intellectuals’ Freedom And The Lack of Ntellectuals’ Accounttability: Israeli Case in Comparative Perspective”, 21-st Century, № 1 (5).

  26. Bogdanos, Matthew (2005).“ The Casualties of War: The Truth About the Iraq Museum”, American Journal of Archaeology,vol 109.

  27. Driver, Mark C. (2000).“ The Protection of Cultural Property during Wartime”, Review of European Community and International Environment, Vol. 9.

  28. David Keane and Valentina Azarov (2013). “Unesco, Palestine and Archaeology in Conflict”, Denver Journal of International Law and Policy , Vol. 41, No. 309.

  29. Macbride, Sean (1983). “The Report of the International Commission to enquire into reported violations of International Law by Israel during its invasion of the Lebanon”, Journal of Palestine Studies, Vol. 12, No. 3, spring.

  30. Mucci, Federica, “Intentional destruction of cultural heritage by ISIS: the reaction of the International Community against this specific aspect of the aggression to peace and human rights”, peaceprocesses, Vol. 2 N. 1,2016.see at: http://www.peaceprocesses.it/images/pdf/federica_mucci_massive_intentional_destruction_of_cultural_heritage_by_isis.pdf. (13,April,2016)

  31. Rajaie Batniji, Yoke Rabaia, Viet Nguyen–Gillham, Rita Giacaman,EyadSarraj,Raija–Leena Punamaki, Hana Saab, Will Boyce, 2009,»Health as human security in the occupied Palestinian territory«, Lancet,Vol 373  March 28.

  32. Stone, G, Peter (2016). “The challenge of protecting heritageintimes of armedconflict,international” institute for conservation of Historic and Artistic works, Issue 53,.

  33. Stefania Negri (2013). “Cultural Genocide in International Law:Is the Time Ripe for aChange?”, Transnational Dispute Management, ISSN : 1875-4120,Issue : Vol. 10, issue 5.

  34. Vrdoljak.ana filipa (2007).“international Destruction of Cultural Heritage and International law”,Thesaurus acroasium,vol,xxxv,No,4014, sakkooulas publication.

  35. O’Keefe, Roger (2006). “The Protection of Cultural Property in Armed Conflict”, New York: Cambridge University Press.

   

  C) Instrument

  36. Prosecutor v. Miodrag Jokić, Case IT-01-42/1-S, Trial Chamber, judgment of 18 March 2004, para 51.

  37. International Conference, “Heritage and Cultural Diversity at Risk in Iraq and Syria” UNESCO Headquarters, Paris, 3 December 2014,see at: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232562e.pdf

  38. Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of ArmedConflict. 1954. http://portal.unesco.org/en/ev.php- Url_ID=13637&Url _Do=Do_Topic&Url_Section=201.html (accessed April 7, 2007).

  39. Unesco Declaration Concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage. 2003. http://portal.unesco.org/en/ev.php-Url_Id=17718&Url_Do=Do _Topic&Url_Section= 201.html (accessed at April 9, 2007).

  40. Nhsmun,Unesco,National High School Model United Nations,2 March 2016–5 March 2016: Presservation of Culture in Postconflict Societies,2016.

  41. Amnesty international The International Criminal Court , Fact sheet 3 , Prosecuting the crime of genocide.

  42. HRC Res.6/11 on Protection of cultural heritage as an important component of the promotion and protection of cultural rights, 28 September 2007.

  43. Palestine, United Nations Educational, Scientific And Cultural Organization, http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/arab-states/Palestine/ (last visited Mar. 4, 2016).

  44. Palestine and the World Heritage Convention, Unesco.Org (Dec. 12, 2011), http://whc.une sco.org/en/news/821

  45. World Heritage Comm., United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Convention Concerning the Protection of the Palestinian Cultural and Natural Heritage, June 19-29, 2011, Item 11 of the Provisional Agenda: Protection of the Palestinian Cultural and Natural tHeritage, U.N. Doc. Whc-11/35.Com/11 (May 27, 2011).

   

  D) websits

  46. Available at : https://ihldatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp? xp_viewStates=XPages_Norm StatesParties&xp_treatySelected=400.

  47. Available at : http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp? ko=15391&language=E&order=alpha. (13,April,2016)

  48. Available at : http://www.icicl.org/files/icc%20cultureal %20property%20Translation.5.pdf. (9,june,2017)

  49. Available at : http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?Ko=15207&language=E&order=alpha. (13,April,2016)

  50. Available at : Hendawi, “UN says destruction of Mideast historical sites ‘war crime’,” Desert News,see at: https://www.yahoo.com/news/un-says-destruction-mideast-historical-sites-war-crime-111836546.html?ref=gs,(13 may 2015)

  51. Available at : Laura Smith-Spark, “Syria: ISIS Destroys Ancient Muslim Shrines in Palmyra,” CNN, (13,April,2016)

  52. Available at : http://www.cnn.com/2015/06/24/middleeast/syria-isis-palmyra-shrines/(24 June 2015)

  53. Available at : http://icicl.org/details.asp?id=420(13,April,2016)

  54. Available at : http://www.unesco.org/New/en/unesco/ worlde/arab-states/palestine. (24,janury,2017)

  55. Available at : https://issuu.com/friendsofalaqsa/docs/ report2010.

  56. Available at : http://www.icrc.org/ihl.nsf/385ec082b509e76c41256739003e636d /6756482d86146898c125641e004aa3c5, (9,Mar,2016)

  57. Available at : http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3410332,00.html. (24,janury,2017)

  58. Available at: http://www.pchrgaza.org/files/W_report/ English/2008/16-07-2009.htm. (13,April,2016)

  59. Available at : http://www.thisweekinpalestine.com/ details.php?id=1451&ed=107. (13,April,2016)

  60. Available at : Ahmed A. Rjoob, Contested Management of Archaeological Sites in the Hebron District, 2 PRESENT PASTS 24 (2010), available at http://www.presentpasts.info/article/view/pp.24/36. (17,february,2017).