دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق، دانشکدة حقوق، دانشگاه مفید قم، قم، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه مفید قم، قم، ایران

چکیده

کمک‌های بشر‌دوستانه مانند غذا، آب، مواد بهداشتی، دارو، کمک‌های مالی و...، پس از فرایند جمع‌آوری توسط دولت آسیب‌دیده و در برخی موارد با حمایت دولت‌های دیگر، سازمان‌های بین‌المللی و غیردولتی، می‌بایست در میان جمعیت آسیب‌دیده توزیع شود. در این مرحله فرصت‌های به‌وجودآمده و منابع متعدد، ممکن است زمینه را برای فسادِ افراد و گروه‌ها فراهم کرده و روند امدادرسانی و بازسازی را کُند سازد. ازاین‌رو، اقدامات پیشگیرانۀ دولت‌ها در مبارزه با فساد، در پیش و پس از وقوع فجایع ‌بسیار مهم است. با وجود اهمیت این موضوع، جامعۀ بین‌المللی تاکنون تنها به‌صورت موردی سعی در پاسخگویی به این مشکل اساسی داشته و از نبود کنوانسیون و نهادی مستقل برای مبارزه با فساد به‌خصوص در زمان امدادرسانی رنج می‌برد. به همین دلیل، در مقالۀ پیش رو، ضمن اشاره به وظایف دولت‌ آسیب‌دیده در جلوگیری از فساد در کمک‌های بشردوستانه، به اقدامات سازمان‌های دولتی و غیردولتی، به‌ویژه سازمان شفافیت بین‌الملل و بررسی معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی و راهکارهای آنها برای جلوگیری و مبارزه با فساد هنگام وقوع فجایع طبیعی پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Preventing Corruption in International Humanitarian Assistance

نویسندگان [English]

 • Mohammad Habibi Majande 1
 • Seyed Mahdi Borghei 2

1 Associate Prof, Department of Law, Faculty of Law, University of Mofid, Qom, Iran

2 Ph.D. in International Law, Faculty of Law, University of Mofid Qom ,Qom , Iran

چکیده [English]

Humanitarian assistance such as food, water, sanitation products, medicine, grants, etc.., should be distributed among the affected population, after the gathering process by the damaged State, and in some cases, with the support of other governments, international and non-governmental organizations. At this stage, created opportunities and numerous resources will provide the ground for corruption of individuals and groups and slow down the process of relief and reconstruction. Consequently, preventive measures by governments to fight corruption are important before and after disasters. Despite the importance of this issue, the international community has so far only tried to address this fundamental problem on a case by case basis and it suffers from the lack of an independent body to fight corruption, especially in times of relief. For this reason, in this article, while describing the actions of governments, governmental and non-governmental organizations, in particular, Transparency International to fight corruption, international treaties and conventions and their solutions to prevent and combat corruption during natural disasters will be examined.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Law
 • Corruption
 • Natural Disasters
 • Humanitarian Assistance
 1. فارسی

الف)کتاب‌ها

 1. بهره‌مند بگ نظر، حمید (1387)، رهنمودهای تضمین جهت اجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، چ اول، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
 2. موسی‌زاده، رضا (1383)، حقوق اداری 1و2، چ ششم، تهران: میزان.
 3. معین، محمد (1383)، فرهنگ فارسی معین، تهران: ثامن.
 4. نورزاده، عوض (1383)، رشوه در حقوق کیفری ایران و اسلام، چ اول، تهران: آریان.

 

ب) مقالات

 1. اسکندری، محمدامین (۱۳۸۴)، «فاجعۀ بم، زلزله تنها علت نبود»، دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات، قابل‌دسترسی

 https://www.civilica.com/Paper-SRM02-SRM02_043.html

 1. قاسمی، احمد (1386)، «بررسی تطبیقی قوانین موضوعۀ ایران با کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد»، سایت اینترنتی www.agahi.net.
 2. نواده توپچی، حسین (1389)، «چالش‌های فراروی کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد در کشور»، راهبرد، ش 5، ص 244-217.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Bahremand Beg Nazar, Hamid (2008), Guidelines for the Implementation of the United Nations Convention against Corruption, Research Center of the Islamic Consultative Assembly, Tehran (In Persian).
 4. Della Porta, Donatella & Vannucci, Alberto (1999), Corrupt exchanges, Aldine De Gruyter.
 5. ----------------- (2012), The hidden order of corruption: an institutional approach, Ashgate.
 6. Ewins P, Harvey P, Savage K, Jacobs A, (2006), Mapping the risks of corruption in humanitarian action, Report for Transparency international and the U4 Anti-corruption Resource Centre Overseas Development Institute and Management Accounting for NGOs.
 7. Lambsdorff, J, (2007), Institutional economics of corruption and reform. Cambridge, Cambridge University.
 8. Moin, Mohammad (2004), Moin Persian Culture, Samen Publishing, Tehran (In Persian).
 9. Musazadeh, Reza (2004), Administrative Law 1 and 2, Mizan Publishing, Tehran (In Persian).
 10. Nourzadeh, Avaz (2004), Bribery in Iranian and Islamic Criminal Law, Arian Publications, Tehran (In Persian).
 11. Transparency International (2014), Preventing corruption in humanitarian operations. http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2014/hum_handbook.
 12. Urquhart, Angus, Luminita, Tuchel (2018), Global Humanitarian Assistance. http://devinit.org/post/global-humanitarian-assistance-report-2018.
 13. Willitts, King, Harvey P, (2005), Managing the risks of corruption in humanitarian relief operations,Humanitarian Policy Group,Overseas DevelopmentInstitute, http:// ww.odi.org.uk/resources/docs/1977.pdf
 14. Yaghmaei, Nima (2019), " Disasters 2018: Year in review", Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED).

 

 1. B) Article
 2. Eskandari, Mohammad Amin (2005). "Bam catastrophe, earthquake was not the only cause", the second scientific research conference on rescue management, available. https://www.civilica.com/Paper-SRM02-SRM02_043.html (In Persian).
 3. Ghasemi, Ahmad, (2007), "Comparative study of Iran's case law with the UN Convention against Corruption", available; www.agahi.net (In Persian).
 4. Navadeh Topchi, Hossein (2010), "Challenges facing the UN Convention to Combat Corruption in the Country", publication: rahbord, No. 5, pp. 217-244 (In Persian).
 5. Della Porta, Donatella & Vannucci, Alberto (2005),"The moral (and immoral) costs of corruption", Wiesbaden, pp 109–134.
 6. Heath J.Benton (2011), "Disaster, relief and neglect: the duty to accept humanitarian assistance and the work of the International Law Commission", Int Law Politics 43, pp 419–477.
 7. Hees RG, Ahlendorf M, Rozo M, (2007), "Prevention of corruption in emergency procurement: an imperative for the humanitarian community" Aid Trade Rev, IAT03-18/2.
 8. Husted, Bryan (1994), "Honor among thieves: a transaction-cost interpretation of corruption in the third world", Bus Ethics Quart, Vol. 4, No.1, pp.17-27.
 9. Mydans, Stth, & Cooper, Helen (2008),"Aid for Myanmar Mobilizes", N.Y.Times, May 7 at Al.
 10. Pellegrini L, Gerlagh R (2004), "Corruption’s effect on growth and its transmission channels", Kyklos, Vol.57, No.3, pp.429–456.
 11. Pizzorno, Alessandr, (1992),"La corruzione nel sistema politico", In: dela Porta D (Ed) Lo scambio occult, Bologna, IL Mulino, pp.13–74.
 12. Rose, Ackerman (1978), "Corruption: a study in political economy", New York, Academic Press.
 13. Savage K, Delesgues L, Martin E, (2007)," Corruption perceptions and risks in humanitarian assistance: an Afghanistan case study", HPG Working Paper.
 14. Schultz J, Søreide T, (2006), "Corruption in emergency procurement", CMI Institute, U4 Issue, No. 7.
 15. Transparency International (2005), "Curbing corruption in tsunami relief operations", Asia Development Bank, Manila.
 16. Treisman D, (2000), "The causes of corruption: a cross-national study". J Public Econ, 76, pp.399–457.
 17. C) Documents
 18. ASEAN Agreement on disaster Management and Emergency Response, 2005.
 19. Convention Establishing an International Relief Unio, 1927.
 20. Draft Convention on Expediting the Delivery of Emergency Assistance, 1984.
 21. Framework Convention on Civil Defence Assistance, 2000.
 22. https://newspaper.mardomsalari.ir/4495/page/7/29216/9%84-2017