دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا(GDPR)  در خصوص حمایت از داده‌ی شخصی در سال 2016 و لازم‌الاجرا شدن آن در سال 2018 تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم به حمایت حداکثری از داده‌های شخصی و اشخاص موضوع داده شدند. حمایت‌های حداکثری این مقررات در مواد مختلفی بیان‌شده است که نسبت به بسترهای قانونی سابقِ اتحادیه اروپا و سایر کشورها، در خصوص حمایت از داده‌ی شخصی دقیق‌تر، سخت‌گیرانه‌تر و در مقام عمل کاربردی‌تر است. یکی از اساسی‌ترین جنبه‌های حمایت از داده‌های شخصی، جریان حقوق مختلف برای اشخاص موضوع داده است. این مقررات در چندین ماده، به حقوق اشخاص موضوع داده جهت حفاظت مؤثر نسبت به داده‌های شخصی‌شان اشاره نموده است. با توجه به این‌که حفاظت از داده‌های شخصی و اشخاص موضوع داده امری مهم و یکی از حقوق شهروندی در هر جامعه‌ای است، ضرورت بررسی این امر در نظام حقوقی ایران نیز احساس می‌شود. در این پژوهش با بیان حقوق اشخاص موضوع داده از نگاه مقررات اروپایی مربوط به داده‌ی شخصی، روشن شد گرچه به‌موجب قوانین موضوعه ایران، مبانی حقوقی ایران و فقه امامیه برخی از حقوق اشخاص موضوع داده در حقوق ایران نیز وجود دارند؛ لیکن تمامی این حقوق قابل‌اثبات نبوده و حقوق موجود نیز خالی از اشکال نیست. بدین‌جهت تصریح قانون در این خصوص ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Protection of personal data in EU law and its feasibility in the Iranian legal system

نویسندگان [English]

  • mahdieh latifzadeh 1
  • Sayyed Mohammad Mahdi Qabuli Dorafshan 2
  • Saeed Mohseni 2
  • mohammad abedi 3

1 PhD student in private law at Ferdowsi University of Mashhad

2 Associate Professor, Department of Private Law, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Assistant Professor of Private Law, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

With the adoption of the European Union General Data Protection Regulation (GDPR) on personal data protection in 2016 and its entry into force in 2018, all EU member states were required to provide maximum protection of personal data and individuals.The maximum protections of this regulation are expressed in various provisions, which are more accurate, stricter and more practical than the previous legal frameworks of the European Union and other countries. One of the most important aspects of personal data protection is the flow of different rights to the data subject. In several articles, this regulation refers to the rights of data subjects for the effective protection of their personal data.Given that the protection of personal data and data subjects is an important issue and one of the citizenship rights in any society, the need to examine this issue is also felt in the Iranian legal system.In this study, by stating the mentioned rights from the point of view of the European regulation related to personal data, it becomes clear that although according to the relevant Iranian laws, Iranian legal principles and Imami jurisprudence, some rights of the data subject are also present in Iranian law; However, not all of these rights are provable and the existing rights are not without flaws, so there is a need for legal clarification in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal Data Protection and Safeguarding Draft Act
  • Right to object
  • Right to data portability
  • Right of access
  • right to be forgotten
  • Data subject