دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیۀ اروپا در خصوص حمایت از دادۀ شخصی در سال 2016 و لازم‌الاجرا شدن آن در سال 2018، تمامی کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا ملزم به حمایت حداکثری از داده‌های شخصی و اشخاص موضوع داده شدند. حمایت‌های حداکثری این مقررات در مواد مختلفی بیان شده است که نسبت به بسترهای قانونی سابقِ اتحادیۀ اروپا و سایر کشورها، در خصوص حمایت از دادۀ شخصی دقیق‌تر، سختگیرانه‌تر و در مقام عمل کاربردی‌تر است. یکی از اساسی‌ترین جنبه‌های حمایت از داده‌های شخصی، جریان حقوق مختلف برای اشخاص موضوع داده است. این مقررات در چندین ماده، به حقوق اشخاص موضوع داده جهت حفاظت مؤثر نسبت به داده‌های شخصی‌شان اشاره کرده است. با توجه به اینکه حفاظت از داده‌های شخصی و اشخاص موضوع داده امری مهم و یکی از حقوق شهروندی در هر جامعه‌ای است، ضرورت بررسی این مسئله در نظام حقوقی ایران نیز احساس می‌شود. در این پژوهش با بیان حقوق اشخاص موضوع داده از نگاه مقررات اروپایی مربوط به دادۀ شخصی، روشن شد، اگرچه به موجب قوانین موضوعة ایران، مبانی حقوقی ایران و فقه امامیه برخی از حقوق اشخاص موضوع داده در حقوق ایران نیز وجود دارند؛ لیکن تمامی این حقوق اثبات‌شدنی نبوده و حقوق موجود نیز خالی از اشکال نیست؛ بدین‌سبب تصریح قانون در این خصوص ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Protection of personal data in EU law and its feasibility in the Iranian legal system

نویسندگان [English]

 • Mahdieh Latifzadeh 1
 • Sayyed Mohammad Mahdi Qabuli Dorafshan 2
 • Saeed Mohseni 2
 • Mohammad Abedi 3

1 Ph.D. candidate, Department of Private Law, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Associate Professor, Department of Private Law, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Assistant Professor, Department of Private Law, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

With the adoption of the European Union General Data Protection Regulation (GDPR) on personal data protection in 2016 and its entry into force in 2018, all EU member states were required to provide maximum protection of personal data and individuals.The maximum protections of this regulation are expressed in various provisions, which are more accurate, stricter and more practical than the previous legal frameworks of the European Union and other countries. One of the most important aspects of personal data protection is the flow of different rights to the data subject. In several articles, this regulation refers to the rights of data subjects for the effective protection of their personal data.Given that the protection of personal data and data subjects is an important issue and one of the citizenship rights in any society, the need to examine this issue is also felt in the Iranian legal system.In this study, by stating the mentioned rights from the point of view of the European regulation related to personal data, it becomes clear that although according to the relevant Iranian laws, Iranian legal principles and Imami jurisprudence, some rights of the data subject are also present in Iranian law; However, not all of these rights are provable and the existing rights are not without flaws, so there is a need for legal clarification in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Personal Data Protection and Safeguarding Draft Act
 • Right to object
 • Right to data portability
 • Right of access
 • Right to be forgotten
 • Data subject
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. ایازی، محمدعلی (1389)، ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم.
 2. عمید زنجانی، عباسعلی (1391)، قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر، تهران: خرسندی.
 3. فاضل لنکرانی، محمدجواد (1396)، مکاسب محرمه، ج2، قم: مرکز فقهی ائمۀ اطهار (ع).
 4. کاتوزیان، ناصر (1395)، قواعد عمومی قراردادها، ج3، تهران: سهامی انتشار.
 5. مکارم شیرازی، ناصر (1385)، دائرة‌المعارف فقه مقارن، ج 2، قم: مدرسة الإمام علی بن أبی طالب (ع).
 6. منتظری، حسینعلی (1367)، مبانی فقهی حکومت اسلامی (دراسات فی ولایة الفقیة و فقة الدولة الإسلامیة)، ج 5، قم: کیهان.

 

ب) قوانین و مقررات

 1. پیش‌نویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایۀ کاربردی فضای مجازی 1400.
 2. پیش‌نویس لایحۀ صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی تیرماه 1397، منتشرشده در سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران.
 3. قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382.
 4. قانون مدنی مصوب 1307.

 

 1. عربی
 2. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن (1371)، جامع الشتات، ج 4، تهران: کیهان.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Voigt, Paul & Von dem Bussche, Axel (2017), The EU General Data Protection Regulation (GDPR). Springer International Publishing.

 

 1. B) Articles