دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 مربی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

10.22059/jplsq.2018.246346.1622

چکیده

تلاش بشر برای نکشاندن دامنه نظامی‌گری به فضای ماورای جو از یک طرف و ترس قدرت‌های بزرگ از برتری یافتن رقبا در فعالیت‌های فضایی از سوی دیگر سبب شد تا ضرورت استفادۀ صلح‌آمیز از فضا تقریباً در تمام اسناد موجود دربارۀ فعالیت کشورها در فضای ماورای جو تکرار شود. آنچنان‌که این ضرورت را به قاعده‌ای لازم‌الاجرا بدل کرده است. لزوم استفاده از این اصل در ارتباطات رسانه‌ای با توجه به مصادیق متعدد استفاده از رسانه برای تبلیغ جنگ و مانند آن به‌مراتب بیشتر است. به علاوه استفاده از رسانه پیوندی نزدیک با حقوق بشر و حاکمیت دولت دارد. پرسش این است که آیا اصل استفاده صلح‌آمیز از فضا در ارتباطات رسانه‌ای هم مجرا و لازم‌الاجراست. فرضیه‌ای که به‌دنبال اثبات آن هستیم، اصل ضرورت استفادۀ صلح‌آمیز از فضا در ارتباط رسانه‌ای ست تا نقش پالایشگری را در تبدیل نشدن رسانه به وسیله‌ای برای اضرار به حقوق افراد یا حاکمیت دولت‌ها ایفا کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Commitment to the Peaceful Use of the Outerspace in Media Communication

نویسندگان [English]

 • Amir Maghami 1
 • Farzane Yazdkhasti 2

1 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Administrative Science and Economics, ‎University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Instructor, Faculty of Law, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Mankind's effort to not extend the scope of militarism to outer space on one hand and the fear of great powers from the superiority of competitors in space activities on the other hand caused the necessity of peaceful use of space to be repeated in almost all existing instruments about the activities of states in outer space, which has turned this necessity into a binding rule.  The necessity of using this principle in media communication is even greater due to the numerous examples of using the media to promote war and the like. In addition, the use of media is closely related to human rights and states sovereignty. The question is whether the principle of peaceful use of space in media communication is valid and enforceable. The hypothesis that we seek to prove is the principle of the necessity of peaceful use of space in media communication to play the role of a filter in not turning the media into a means of harming the rights of individuals or the sovereignty of states.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Space law
 • peaceful activities
 • communications
 • satellite
 • information
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. پورنوری، منصور و حبیبی، محمد (1386). حقوق بین‌الملل دریاها.چ سوم، تهران: مهد حقوق.
 2. ری، پیتر و ساندرز، جو (1386). حقوق رسانه. ترجمۀ حمیدرضا ملک محمدی، تهران: میزان.
 3. زمانی، سید قاسم (1381). پخش مستقیم ماهواره‌ای در قرن بیستویکم. تهران: سروش.
 4. ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1381). حقوق بین‌الملل عمومی. چ هفدهم، تهران: گنج دانش.
 5. مقامی، امیر (1392). درسگفتار حقوق بین‌الملل ارتباطات. دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، قابل دسترس در: maqami.blog.ir
 6. نواده توپچی، حسین (1390). حقوق بین‌الملل فضا. چ اول، تهران: خرسندی.
 7. هالپین، ادوارد (1389). جنگ سایبر، جنگ اینترنتی و انقلاب در امور نظامی. ترجمۀ روح‌الله طالبی آرانی، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

 

ب) مقالات

 1. امین‌زاده، الهام و علاقه‌بند حسینی، یونس (1395). تحولات هنجارسازی در حقوق بین‌الملل فضا با نگاهی به قطعنامۀ 1992 اصول مربوط به بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای در فضای ماورای جو. مطالعات حقوق عمومی، 46(1)، 161-177.
 2. بردبار، محمدحسن (1380). اصول حقوقی حاکم برماهواره‌ها. مجلۀ کانون وکلا، 176، 149-162.
 3. حسینی، سید ابراهیم (1379). برنامه‌های ماهواره‌ای در ارتباط با اصل حاکمیت دولت‌ها و اصل آزادی اطلاعات. معرفت، 36، 52-68.
 4. حیدری، حمید و امین‌زاده، الهام (1391). بررسی حقوقی اقدامات متقابل در زمینۀ پخش برنامه‌های غیرمجاز ماهواره‌ای. اندیشه‌های حقوقی، 1(3)، 18-58.
 5. شایگان، فریده (1395). اعمال حقوق بی‌طرفی در فضای سایبر. مطالعات حقوق عمومی، 46(2)، 337-357.
 6. معتمدنژاد،کاظم (1375). نظریه‌های سلطۀ ارتباطی جهانی. رسانه، 7(2)، 2-9.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. D’Alema, M. (2016). Daesh and the Terrorist Threat: From Middle East to Europe. Brussels, FEPS-foundation for European progressive studies.
 4. Hobe, S. (2004). Current and Future Development of International Space Law. United Nations/Brasil Workshop on Space Law, Vienna, United Nations Publications.
 5. Roscini, M. (2014). Cyber Operations and the Use of Force in International Law. Oxford, Oxford University Press.
 6. Schechter, Oscar and Christopher Joyner (1988). United Nations Legal Order. New York, United Nations Publications.
 7. Tyson, R. (2007). Advancing a Cooperative Security Regime in Outer Space. New York, Global Security Institute.

 

 1. B) Articles
 2. Dembling, P. (1970). A Liability Treaty for Outer Space Activities. The American University Law Review, 19.
 3. Galloway, E. (2004). Maintaining International Space Cooperation for Peaceful Uses. Journal of Space Law, 30.
 4. Gorove, S. (1973). Earth Resources Survey Satellites and the Outer Space Treaty. Journal of Space Law, 1:1.
 5. Kalteneckeer, H. (1973). European Understandings in the Application Satellites Field and Their Legal Implications. Journal of Space Law, vol. 1:2.
 6. Petras, C. (2005). Eyes On Freedom- A View Of The Law Governing Military Use Of Satellite Reconnaissance In U.S. Homeland Defense. Journal of Space Law, 31.
 7. Stowe, R. (1983). The Legal and Political Considerations of The 1985 Worl Administrative Radio Conference. Journal of Space Law, 11.
 8. Tate, L. (2006). The Status of the Outer Space Treaty at International Law during War and Those Measures Short of War. Journal of Space Law, 32.
 9. Tomuschat, C. (2010). article 2(4), in: The Charter of the United Nations, A Commentary, BronoSimma, et al (ed), 3rd Ed, Vol. 1, Oxford University Press.

 

 1. C) Documents
 2. Conference on disarmament, report of the ad hoc committee on the prevention of an arms race in outer space, 1992, un doc.
 3. Declaration of principles of international law concerning friendly relations and co-operation among states in accordance with the charter of United Nations. Res. 2625(33/73)
 4. General comment No. 11: prohibition of propaganda for war and inciting national, racial or religious hatred (Art 20): 29/07/1983.UN doc.
 5. General comment No. 34: freedoms of opinion and expression, 29 July 2011, UN doc.
 6. Resolution 12 (WRC-12), assistance and support to Palestine, 2012, the world radiocommunication conference, Geneva, the international telecommunication union library and archive.
 7. The use of satellite communication for education and economic development: report of the director-general on the feasibility of the pilot project and on possible international arrangements, 20 November 1968.

 

 1. D) Websites
 2. http://azari-gh.blogfa.com/post-64.aspx
 3. http://hamshahritraining.ir/news-3248.aspx
 4. http://www.mohsenesmaeili.com/NSite/FullStory/News/?Id=166
 5. http://www.nasa.gov/mission_pages/msl/index.html
 6. http://www.oosa.unvienna.org/oosa/en/Reports/gadocs/coprepidx.html