دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه فلسفه، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشیار حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

5 استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

10.22059/jplsq.2023.354055.3252

چکیده

تقابل دو نظریه دموکراسی مستقیم و دموکراسی غیرمستقیم یکی از موضوعات پرمناقشه پیرامون الگوهای اجرایی دموکراتیک است. در دموکراسی مستقیم، شهروندان انحصاراً حق وضع قوانین را دارا هستند. در مقابل، اندیشه دموکراسی غیرمستقیم مدعی‌ست که به‌واسطه ناآگاهی شهروندان و همچنین هزینه‌بر بودن مراجعه مستقیم به آنان در هر زمینه‌ای، نمایندگان شهروندان بهتر می‌توانند به این مسئولیت بپردازند. استدلال‌های دسته دوم به واسطه ارتباط وثیق‌تر با واقعیت، حداقل تا امروز، با اقبال بیشتری رو‌به‌رو بوده است. اما با وقوع تحولات گسترده در عرصه تکنولوژی که انقلاب چهارم صنعتی نام گرفته، امکان تغییر در این پیش‌فرض‌ها قریب به‌ذهن می‌نماید. در همین راستا، مقاله موجود با روش توصیفی-تحلیلی، در صدد آن است به این سوال پاسخ دهد که چگونه دست‌آوردهای انقلاب صنعتی چهارم می‌تواند به رفع خلأهای ایده دموکراسی مستقیم بپردازد؟ با توجه به نتایج این پژوهش، در صورت تحقق پیش‌بینی‌ها، دسترسی به عموم مردم بسیار راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر خواهد شد و به کمک فناوری‌های جدید می‌توان بدون نظرخواهی مستقیم، خواست شهروندان را استخراج کرد. همچنین با دستیاری هوش‌مصنوعی، می‌توان انتظار داشت عامه مردم توانایی مشارکت در تدوین برنامه‌ها یا گزینش طرح‌های منطبق با مصالح مطلوب خود را بیش از پیش داشته باشند؛ تحولاتی که عملاً تفوّقات اندیشه دموکراسی غیرمستقیم را منتفی می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the possibility of realizing "direct democracy" in the era of the fourth industrial revolution

نویسندگان [English]

 • seyyed mohammadreza mottaghi 1
 • hasan khosravi 2
 • bijan abdolkarimi 3
 • Bizhan Abbasi 4
 • Ehsan Aghamohammadaghai 5

1 ; PhD student in public law, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Public Law, Payam Noor University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Department of Philosophy, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

4 Associate Professor, Department of Public Law, Tehran University, Tehran, Iran.

5 Assistant Professor, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The conflict between the two theories of direct democracy and indirect democracy is one of the most controversial issues surrounding democratic executive models. In direct democracy, citizens have the exclusive right to make laws. On the other hand, the idea of indirect democracy claims that due to the citizens' ignorance and the difficulty of their votes in any field, the citizens' representatives can better handle this responsibility. Arguments of the second category have been more successful, at least to date, because they are more closely related to reality. However, these assumptions can be changed with the occurrence of extensive developments in the field of technology, which is called the fourth industrial revolution. In this regard, this article wants to answer the question of how the achievements of the fourth industrial revolution can solve the gaps in the idea of direct democracy with a descriptive-analytical method. It will be much easier and less expensive to reach the people, and with the help of new technologies, it will be possible to elicit citizens' wishes without direct polls. Also, with the help of artificial intelligence, it can be expected that the general public will be able to participate in the development of programs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The fourth industrial revolution
 • direct democracy
 • indirect democracy
 • continuous democracy
 • national sovereignty
 • Popular Sovereignty