دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

3 عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

10.22059/jplsq.2023.355818.3274

چکیده

اهمیت صیانت از حقوق شهروندی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی چنان بالاست که در تمامی اسناد بالادستی و همچنین پائین دستی این مقوله منعکس گردیده است. قوه قضائیه هم بر اساس اصول ۱۵۶ و ۱۶۹ قانون اساسی مسئولیت حمایت و اجرای عدالت و صیانت از حقوق شهروندی را برعهده دارد، اما سخن آن است که این نهاد در ارتباط با اجرای وظایف اساسی خود مندرج در اصول قانون اساسی با چه چالش‌های مواجه شده است؟ این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان می‌دهد قوه قضاییه با چالش‌هایی نظیر وجود برخی مفاهیم و مصادیق جدید در خصوص کرامت انسانی، بی‌توجهی و عدم مشارکت سایر قوا در قبال مسئولیت خود، عدم استقلال مالی قوه قضاییه، حجم ورودی پرونده‌ها و اطاله دادرسی، تعارض در تصمیمات قضایی، عدم ارتباط مناسب بین قوای سه‌گانه، عدم ارتباط مناسب بین قوه قضاییه و قوه مجریه در قلمرو سیاست جنایی، جامع و شفاف نبودن قوانین در حوزه حقوق و آزادی‌های عمومی و ابهامات موجود در مفاهیم حق، تکلیف و مفهوم شهروندی مواجه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing the challenges of protecting citizenship rights in Iran; A case study of the judiciary

نویسندگان [English]

  • seyed mohsen Mirhosseini 1
  • Mojtaba Shafiei Alavija 2
  • Mohammad Kazem Emadzadeh 3

1 Yazd University, Yazd, Iran

2 Islamic Azad university, Yazd branch

3 Isfahan University

چکیده [English]

The importance of protecting citizen's rights in the political system of the Islamic Republic is so high that it is reflected in all the upstream and downstream documents of this category. Based on principles 156 and 169 of the constitution, the judiciary is responsible for the protection and implementation of justice and the protection of citizen's rights, but what challenges has this institution faced in relation to the implementation of its basic duties contained in the principles of the constitution? ? Using the descriptive-analytical method, this research shows that the judiciary faces challenges such as the existence of some new concepts and examples regarding human dignity, the indifference and non-participation of other powers towards their responsibility, the lack of financial independence of the judiciary, the volume of incoming cases and the delay of proceedings. , conflict in judicial decisions, lack of proper communication between the three powers, lack of proper communication between the judiciary and the executive power in the realm of criminal policy, lack of comprehensiveness and transparency of laws in the field of public rights and freedoms, and ambiguities in the concepts of right, duty, and the concept of citizenship

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legitimate freedom
  • citizen rights
  • public rights
  • constitution
  • judiciary