دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه یزد

10.22059/jplsq.2023.358489.3311

چکیده

دوره رنسانس، تجلی‌گاه اندیشه‌های متضاد و گوناگون است. فیلسوفان، ادیبان، هنرمندان، سیاستمداران هر یک ترکیبی از دوران کلاسیک و مدرن بودند. در این دوره‌ی گذار هم بحث حاکمیت کلیسا بود و هم بحث حاکمیت مردم، هم از الهیات مسیحی سخن گفته می‌شد و هم فلسفه یونانی. اندیشمندان این دوره نیز نمود این دوره گذار بودند. فیلسوفان سیاسی این دوره از ماکیاولی تا هابز نقش برجسته‌ای در زمینی کردن نگاه به سیاست داشتند. اگر این فیلسوفان قله فلسفه سیاسی این دوره بودند، فیلسوفان دیگری بودند که به مثابه دامنه‌ی کوه فلسفه مدرن شناخته می‌شود و با شناخت بهتر اندیشه‌ی آنها، فهم ما از بنیان‌های فلسفه مدرن روشن‌تر می‌شود. فرانسیسکو سوارز از آن دسته فیلسوفانی بود که هم پای در الاهیات‌مسیحی و هم دل در گرو فلسفه یونان داشت. اندیشه او نمود گذار اندیشه‌سیاسی از آسمان به زمین است. در این مقاله با هدف شناخت «قانون» در اندیشه سیاسی این فیلسوف اسپانیایی که تاکنون هیچ پژوهشی در زبان فارسی صورت نگرفته است، به دنبال پاسخ به این مسئله است که مفهوم قانون چه تعریفی در اندیشه سوارز دارد و این تفکر چه تاثیری در گذار به حاکمیت مردم داشته است؟ روش مورد بررسی بر مبنای روش زمینه-متن‌محور اسکنیر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The concept of "law" in the political thought of Francisco Suarez; The transition from the sovereignty of the church to the sovereignty of the people in the Renaissance era

نویسنده [English]

  • MOKAMMAD KAMALI GOOKI

Assistant Professor, Law, Political Sciences and History Department - Political Sciences

چکیده [English]

The Renaissance period is the manifestation of conflicting and diverse ideas. Philosophers, writers, artists, politicians were each a combination of classical and modern times. In this transitional period, there was discussion of the sovereignty of the church and the sovereignty of the people, both God was the center of the world and man, Christian theology and Greek philosophy were discussed. The thinkers of this period were also the manifestation of this transitional period. The political philosophers of this period, from Machiavelli to Hobbes, played a prominent role in grounding the view of politics. If these philosophers were the peak of political philosophy of this period, there were other philosophers who are known as the slopes of this mountain of modern philosophy, In this article, with the aim of getting to know the political thought of this Spanish philosopher, who has not been researched in Farsi yet, it seeks to answer the question of how the concept of law was defined in Suarez's thought and what effect this thought had on the transition to It has been ruled by the people. The researched method will be based on the context-text oriented method of Skinner

کلیدواژه‌ها [English]

  • church, law, people'
  • s sovereignty, political thought, Suarez