دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری تخصصی حقوق بین‌الملل عمومی، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدة حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و عضو هیأت علمی مدعو گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد تمام گروه حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22059/jplsq.2022.292560.2237

چکیده

رمزارزها در حال افزایش هستند و به‌تناسب آن پول‌شویی نیز در حال افزایش است. بعضی رمزارزها مانند بیت‌کوین به‌دلیل دارا بودن ویژگی‌هایی که مجرمان خواهان آن هستند، نقش مهمی در ازدیاد پول‌شویی دارند. بیت‌کوین و دیگر رمزارزها غیرمتمرکز و گمنام‌اند. آنها ابزارهایی را برای دور زدن تدابیر امنیتی مقررات ضدپول‌شویی فراهم می‌کنند. هدف از پژوهش حاضر معرفی و بررسی ماهیت حقوقی پول مجازی و مبارزه با پول‌شویی حاصل از آن است که سبب به‌وجود آمدن جرائمی نظیر کلاه‌برداری و پول‌شویی اینترنتی حاصل از جرائم سازمان‌یافته شده است و عمده موارد استفاده از آنها در شبکه‌ها و جوامع مجازی است. این مقاله بر آن است با تحلیل مشکلات حقوقی مقابله با پول‌شویی ناشی از رمزارزها، تأثیر آن را در جلوگیری از پول‌‍‌شویی در سطح داخلی و بین‌المللی بررسی کند. سرانجام این نتیجه حاصل می‌شود که به‌جای افزایش قوانین و سعی در پیشگویی نسل جدید فناوری‌های پیچیده، بهتر است فناوری‌ها شناسایی شده و با تطبیق و اصلاح طرح‌های قانونی موجود، متناسب با پیشرفت فناوری، بر نحوة استفاده از آنها نظارت شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Legal Challenges of Combatting Money Laundering Originated Bitcoin with a Look at Iranian Laws and Regulations

نویسندگان [English]

 • Maryam Khosravi Nouri Nezhad 1
 • Sadegh Salimi 2
 • Hosein Sharifi Taraz Kouhi 3

1 Ph.D. Student of Public International Law, Department of Public & International Law, College of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Visiting Professor, Department of law and international trade, College of Law, Central branch, Islamic azad university, Tehran, Iran

3 Visiting Professor, Department of Public &International Law, College of Law, Theology and Political Science, Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Cryptocurrencies are on the rise and so is money laundering. Some cryptocurrencies such as Bitcoin have played a major role in the proliferation of online money laundering as it possesses characteristics that criminals are fond of.Bitcoin and other cryptocurrencies are decentralized and anonymous. They provide the means to skirt the Anti-Money laundering safeguards that have been put in place. The purpose of this paper is introducing and investigation of the legal features of virtual money and combatting the ensuing money laundering, which has caused crimes such as fraud and organized crimes-originated internet money laundering, the main use of which is in virtual networks and communities. The aim of this paper is analyzing legal challenges of combatting cryptocurrencies-originated money laundering, investigating its influence on preventing money laundering in domestic and international level. It is finally concluded that it is better to spot the proper technologies and monitor the way they are used by complying with the current legal plans and amending them in line with state of the art methods rather than adding up to the rules and anticipating new generations of complicated technologies. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bitcoin
 • Cryptocurrencies
 • FATF
 • Iran
 • Money Laundering
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. سلیمی، صادق (1382). جنایات سازمان‌یافتة فراملی. چ اول، تهران: صدا.
 2. صفدری، اکبر (1393). پول‌شویی و ضد پول‌شویی در شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری. چ اول، تهران: ثنای دانش.
 3. عباسی، اصغر (1393). مبارزه با پول‌شویی در اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی ایران. چ اول، تهران: میزان.
 4. فرانکو، پدرو (1397). مفاهیم بیت‌کوین. ترجمة حسن مرتضی‌زاده، چ دوم، تهران: موسسة کتاب مهربان نشر.
 5. مظلومان، حسین (1399). جرائم و مجازات‌های بیت‌کوین و بلاک‌چین در حقوق ایران. چ اول، تهران: مهرکلام.
 6. میرعلائی، نازنین (1393). بررسی پول‌شویی الکترونیکی از منظر حقوق بین‌الملل. چ اول، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.

 

ب) مقالات

 1. آرین، محمد (1390). تحلیل و نقد نظام قانونی حاکم بر جرم پول‌شویی در ایران. مجلة مطالعات بین‌الملل پلیس، 5، 21-55.
 2. بیابانی، زینب (1398). رمزارزها در انتظار بستری قانونمند. تهران، دوماه‌نامة تازه‌های اقتصادی، 158، ص 2.
 3. بیلندی، علی‌فرزین (1396). بیت‌کوین؛ ارزی مجازی. تهران، مجلة حسابرس، 92، 90-92.
 4. روشن، محمد؛ مظفری، مصطفی؛ میرزائی، هانیه (1397). بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت‌کوین. فصلنامة تحقیقات حقوقی، 87، 49-77.
 5. سکوتی اسکویی، علی و خدایی‌فام، حجت (1397). جنبه‌های حقوقی کاربرد ارز مجازی در ایران. ششمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی، 2-3 و 1-8.
 6. سلیمانی‌پور، محمدمهدی؛ سلطانی‌نژاد، حامد؛ پورمطهر، مهدی (1396). بررسی فقهی پول مجازی. دوفصلنامة علمی-پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی، 6(2)، 167-192.
 7. سید حسینی، میرمیثم و دعائی، میثم (1393). بیت‌کوین، نخستین پول مجازی. ماه‌نامة بورس، 114-114، 88-84.
 8. صف‌آرا، غلام‌رضا و آل‌طاها، حسن (1397). ماهیت حقوقی ارز الکترونیکی بیت‌کوین. دومین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مدیریت و حقوق، 1-14.
 9. عامری ثانی، امیرکیا؛ بهره‌مند، حمید (1398). چالش‌ها و راهکارهای جرم‌یابی پول‌شویی از طریق ارزهای رمزنگاری‌شده. مجلة علمی- ترویجی کارآگاه، 46، 55-73.
 10. میرزاخانی، رضا (1396). بیت‌کوین، ماهیت مالی- فقهی پول مجازی. سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی، گروه بازارها و ابزارهای مالی، 1-45.
 11. نواب‌پور، علیرضا (1397). تحلیل فقهی کارکردهای پول‌های رمزنگاری‌شده (مورد مطالعه بیت‌کوین). فصلنامة علمی- پژوهشی اقتصاد اسلامی، 18(72)، 213-243.
 12. وایزی، بهار (1395). راهکارهای مبارزه با جرم پولشویی از رهگذر بانکداری الکترونیک. مجلة مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، 2، 122-133.
 13. یوسفی صادق‌لو، احمد و دانشجو، حامد (1395). چالش‌ها و کاستی‌های مبارزه با پول‌شویی در حقوق ایران. نشریة تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، 29، 53-72.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Tsingou, E and Soederberg, S. (2018). Bitcoin and Beyond, Cryptocurrencies, Block chain, and Global Governance. RIPE Series in Global Political Economy, edited by Malcolm Campbell- Verduyn, Routledge Taylor Francis Group, London and New York, Fist Published.

 

 1. B) Articles
 2. Adetilew, O. A. (2013). The Virtues and Risks Inherent in the ‘Bitcoin’ Virtual Currency. Cardiff University, 1-51.
 3. Anderson, (2013). International Money Laundering: The Need for ICC Investigation and Adjudicative Jurisdiction. Virginia Journal of International Law, Forthcoming, University of Mississippi, 1-24
 4. Bisinelli, R. (2018). Bitcoin and Virtual Currencies – The point of view of a lawyer. https://www.roedl.com/insights/bitcoin-virtual-currencies
 5. Bryans, D. (2014). Bitcoin and Money Laundering: Mining for an Effective Solution. Indiana Law Journal, 89, 441-472.
 6. Bryanov, K. (2018). France and Germany: How Regulatory Traditions in Two Countries Could Affect EU Legislation. com, 38
 7. Cristian, B. (2018). FATF Add New Definitions of Virtual Assets and Virtual Asset Providers to its International Standard Recommendations. Cayman Islands available at: http://www.bedellcristin.com
 8. Dabrowski -Marek, J. L. (2018). Virtual currencies and central bank’s monetary policy: challenges ahead. IN-DEPTH ANALYSIS Requested by the ECON committee, European Parliament, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, 1-31.
 9. Dibrova, A. (2016). Virtual Currency: New Step in Monetary Development. Procedia - Social and Behavioral Sciences. doi:https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.07.112.
 10. Frankel, Mattew CFP (2018). “How Many Crypto Currencies Are There?” The Motley Fool.
 11. Frankenfield, J. (2020). “Virtual Currency” available at: http://www.investopedia.com
 12. Gerba- Eddie, Rubio- Margarita (2019). Virtual Money: How Much Do Cryptocurrencies Alter the Fundemental Functions of Money/. Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies Director- General for Internal Policies, 1-33
 13. Mabunda, S. (2018). Cryptocurrency: The New Face of Cyber Money Laundering. International Conference on Advances in Big Data, Computing and data Communication System (icABCD): Durban, South Africa, University of the Western CAPE, pp. 1-10.
 14. Miseviciute, J. (2018). Virtual Currency Regulation in the EU. Journal of Investment Comliance, 19(3), 1-10.
 15. Nicodemus, A. (2020). FinCEN Proposes BSA Reporting Rules for Cryptocurrency Transactions. Regulatory Policy, 1
 16. Nobanee-Haitham, Nejla Ould Daoud Ellili (2017). Anti-Money Laundering Disclosures and Bank’s Performance. Journal of Financial Crime, 1-15.
 17. Pacy, Eric P. (2014). Tales from the Cryptocurrency: On Bitcoin, Square Pegs, and Round Holes. NEW ENG. L. REV. 121.
 18. Ruckert, C. (2018). Virtual Currencies and Fundamental Rights. 1-27.
 19. Salvo, M. (2016). Corruption and Money Laundering as a Threat to Financial Stability: 'Lava Jato' Case Study. SSRN Electronic Journal DOI: 2139/ssrn.2788735, 1-27
 20. Trace, C. (2019). Cryptocurrency Anti-Money Laundering. Cryptocurrency Intelligence, Report, 2018, Q4, 1-26.
 21. Tsukermant Misba (2015). The Block Is Hot: A Survey of the State of Bitcoin Regulation and Suggestions for the Future. University of California, Berkeley, 30, 1127-1170.
 22. Wagner, A. (2014). Digital vs. Virtual Currencies. https://bitcoinmagazine.com /articles/digital-vs-virtual-currencies-1408735507

 

 1. C) Reports and Recommendations
 2. “Application of FinCEN’s Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies (2013)”, FIN-2013-G001
 3. Customer Advisory (2018). “Understand the Risks of Virtual Currency Trading”, p.1
 4. FATF (2018). “FATF Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, FATF/OECD”, Paris, France, pp. 1-18.
 5. Lexis Nexis Risk Solutions (2019), “A Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers”, pp.1-8

 

 1. D) Thesis
 2. Galea, J. (2015). The Effect of Bitcoin on Money Laundering Law. Faculty ofLaw, University of Malta.

 

 1. E) Internet
 2. https://www.Unic-ir.org/publication/farsi/crime/crime1.htm
 3. https://www.xblockchain.me/8142/news/بیت-کوین-و-بازار-سیاه /, 11.01