دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور رشتۀ حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

2 دانشیار، گروه آموزشی حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

3 استادیار، گروه آموزشی حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

چکیده

تعارض قوانین در فضای سایبر چالشی بسیار اساسی است، چراکه نبود مرزبندی مشخص در این فضا و در نهایت عدم امکان اجرای «صلاحیت سرزمینی» به‌عنوان عامل اساسی در تعیین صلاحیت، به اعمال سایر اصول صلاحیتی در این زمینه منجر می‌شود و زمانی‌که این مورد در ارتباط با چند کشور مصداق یابد و دو یا چندین کشور مختلف خود را در رسیدگی به جرمی صالح بدانند، ما با «تعارض مثبت قوانین» در فضای سایبری مواجه خواهیم بود و این موضوع که دادگاه‌های کدام کشور صالح به رسیدگی هستند، به‌عنوان معضلی اساسی مطرح خواهد شد. مقالۀ حاضر با یاری جستن از روش تحلیلی- توصیفی به بررسی این مسئله پرداخته و در جست‌وجوی آن است که عوامل به‌وجودآورندۀ این تعارضات چیست و چه راهکارهایی برای حل این معضل وجود دارد؟ و آیا ایجاد قواعدی متقن در این زمینه قابل تصور است یا باید تعارض مذکور با دستورالعمل‌های موردی مرتفع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Resolution of conflict of laws in cyberspace

نویسندگان [English]

 • Esmail Baghban 1
 • Babak Pourghahramani 2
 • Fateme Ahadi 3

1 Ph.D Student in Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran

2 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran

3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran

چکیده [English]

Conflict of laws in Cyber space is a very fundamental challenge; Because the lack of clear demarcation in this area and ultimately the impossibility of implementing "territorial jurisdiction" as a key factor in determining jurisdiction, leads to the application of other principles of jurisdiction in this area,and when this applies to several countries and two or more different countries consider themselves competent to prosecute a crime, we will face a "positive conflict of laws" in cyberspace. And this will be a major dilemma as to which country's courts have jurisdiction.the present article examines this issue with the help of analytical-descriptive method and seeks to find out what are the causes of these conflicts and what are the solutions to solve this problem? And whether the establishment of rules in this field is conceivable or should the conflict be resolved by case-by-case instructions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • conflict of laws
 • cyber jurisdiction
 • positive conflict
 • negative conflict
 • prohibition of double punishment
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. باستانی، برومند (1383). جرائم کامپیوتری و اینترنتی، جلوه‌ای نوین از بزهکاری. بهنامی.
 2. بای، حسین‌علی و پورقهرمانی، بابک (1388). بررسی فقهی و حقوقی جرائم رایانه‌ای. تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 3. بیابانی، غلامحسین و هادیان‌فر، سیدرضا (1384). فرهنگ توصیفی علوم جنایی. انتشارات مرکز تحقیقات کاربردی کشف جرائم و امنیت معاونت آگاهی ناجا.
 4. پورقهرمانی، بابک و صابرنژاد، علی (1393). حریم خصوصی در فضای سایبر از منظر حقوق بین‌الملل. تهران: مجد.
 5. حسین‌پور، پری و صابرنژاد، علی (1394). آزادی اطلاعات در فضای سایبر از منظر حقوق بین‌الملل. تهران: مجد.

6.زندی، محمدرضا (1389). تحقیقات مقدماتی در جرائم سایبری. تهران: جنگل.

 1. شیرزاد، کامران (1388). جرائم رایانه‌ای. بهینه فراگیر.
 2. مسعودی، امیر (1383). امنیت اطلاعات در فضای سایبر. نشریۀ کتاب ماه.

 

ب) مقالات

 1. پورقهرمانی، بابک و صابرنژاد، علی (1392). ضرورت تدوین قواعد بین‌المللی برای مبارزه با جنگ سایبری. چهارمین همایش مجازی بین‌المللی تحولات ایران و جهان. قزوین، فروردین.
 2. جلالی فراهانی، امیرحسین (1384). اسپم، جلوه سیاه تبلیغات در سیستم‌های پیام‌رسان الکترونیکی. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 8451.
 3. راجی، سیدمحمدهادی (1385). نگاهی به قانون تجارت الکترونیک. فصلنامۀ نشریۀ حقوقی گواه، (6-7)، 65-69.

12.رضوی، محمد (1386). جرائم سایبری و نقش پلیس در پیشگیری از این جرائم و کشف آنها. فصلنامۀ دانش انتظامی، (32)،120-140.

 1. عبدالهی، اسماعیل و مرادی، سکینه (1394). صلاحیت کیفری در فضای سایبری. فصلنامۀ علمی دانش انتظامی بوشهر، 6(20)،40-59.
 2. انگلیسی
 3. A) Books
 4. Clough, J. (2011). Principles of Cybercrime. London:Cambridge University Press. 2nd edition.
 5. Clark, R. S. (2004). The United Nations Convention against Transnational Organized Crime. Wayne L. Rev.

 

 1. B) Articles
 2. Bassiouni, M. C. (1974). Theories of Jurisdiction and Their Application in Extradition Law and Practice. International Law Journal, 5(2), 1-61.
 3. Brenner, S. W., Koops, .J. (2004). Approaches to Cybercrime Jurisdiction. Journal of High Technology Law, IV (1), 1-46.
 4. Cottim, A. A. (2010). Cybercrime, Cyber terrorism and Jurisdiction: An Analysis of Article 22 of the COE Convention on Cybercrime. European Journal of Legal Studies, 2(3), 56-71.
 5. Goodman, M.D., Brenner, S.W. (2002).The Emerging Consensus on Criminal Conduct in Cyberspace. International Journal of Law and Information Technology, 10(2), 139-153.
 6. Grabosky, P. (2004). The Global Dimension of Cybercrime. Global Crime, 6(1), 146-157.
 7. Hopkins, S. L. (2003). Cybercrime Convention: A Positive Beginning to a Long Road Ahead. Journal of High Technology Law, 2(1),101-122.
 8. Mihaela, A., Ion, Flamanzeanu(2010). Analysis Conflicts of Jurisdiction in Criminal Proceedings to the European Union Legal Framework. Agora international journal of juridical sciences, 4(2), 201-219.
 9. Patrone, I. (2013). Conflicts of jurisdiction and judicial cooperation instruments: Eurojust’s role. ERA Forum, 14(2), 215–225.
 10. Schomburg Wolfgang (2012).Criminal matters: transnational ne bis in idem in Europe—conflict of jurisdictions—transfer of proceedings. ERA Forum, 13(3), 311 -324.

 

 1. C) Documents
 2. Council of Europe,Explanatory Report to the Convention on Cybercrime (2001).
 3. EU Council Framework Decision 2005/222/JHA, art. 10/4, 2005 O.J. (L 69/67).
 4. EU Council Framework Decision 2009/426/JHA, art. 7/2, 2009 O.J. (L 138/14).
 5. United Nation Office on Drugs and Crime, Comprehensive Study on Cybercrime.xvii, (February 2013).