دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانش‌آموختۀ مقطع دکتری دانشگاه تهران، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. استاد دانشگاه حلبچه (اقلیم کردستان عراق)

10.22059/jplsq.2022.345178.3131

چکیده

شکنندگی و ناپایداری صلح در جهان، ایجاب می‌کند که عوامل این ناپایداری از منظر حقوق بین‌الملل، به‌ویژه فصل ششم منشور ملل متحد، بررسی شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی چرایی ناپایداری صلح از نگاه حقوقی و نیز ارزیابی راهکارهایی حقوقی و عینی به‌منظور کمک به روند صلح به‌منظور به اتمام رساندن مخاصمات مسلحانه، انطباق مذاکرات و توافقات مطابق با قواعد حقوق بین‌الملل است. در این زمینه فرض این نوشتار فصل ششم منشور، توافقات صورت‌گرفته، نقش شورای امنیت، مجمع عمومی و نهادهای قضایی بین‌المللی هستند، اما برای همگام‌سازی این جریانات، نیازمند ارزیابی حقوقی آنیم تا صلح تحقق یابد و پایان این روند به‌طور واقعی به استقرار صلح کمک کند، نه آنکه صلحی برای شروع دوباره جنگ باشد. آنچه شاهدیم برخوردهای سلیقه‌ای در مبارزه با خشونت و نمادهای آن در جهان امروز، شکی باقی نمی‌گذارد، که صلح در عمل تنها برای برخی قابل تصور است. با وجود نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها طبیعتاً سخن گفتن از ایجاد صلح ماندگار بدون در نظر گرفتن ساختارهای حقوقی محکم چندان دست‌یافتنی نیست. ازاین‌رو بررسی راهکارهای حقوقی ایجاد صلح سازنده و پایدار برای پاسداری از فرایند صلح سازی ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Peacemaking and Achieving Peace Treaties Through Chapter VI of the United Nations Charter and its Other Organs

نویسندگان [English]

 • Fazlollah Mousavi 1
 • Bafraw Hama Usf 2

1 Prof., Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Ph. D., Department of Law, College of Law and Administraton, University of Halabja, Halabja, 46018, Iraq

چکیده [English]

The fragility and instability of peace issues in the world, requires investigating the factors of this instability from the perspective of international law, especially, Chapter VI of the United Nations Charter. This paper seeks to examine the reason for the instability of peace from a legal point of view and also to provide legal and objective solutions in order to help the peace process to end the armed conflicts, adapting the negotiations, agreements to the rules of international law. In this context, the premise of this paper is the  chapter 6 of the charter, the agreements made, the role of the security council, the general assembly and international judicial institutions, but in order to synchronize these processes, we need a legal evaluation so that peace is realized and the end of this process really contributes to the establishment of peace, not a peace to start the war again. What we are witnessing, the opinionated approaches to the fight against violence and its symbols. Inspite of inequalities and injustices, it is naturally not possible to talk about lasting peace without considering strong legal structures. Therefore, investigating legal solutions for creating a constructive and sustainable peace are necessary to protect the peace-making process.

کلیدواژه‌ها [English]

 • peace
 • peacemaking
 • armed conflicts
 • legal and political methods of dispute settlement
 • Security Council
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. عسگرخانی، ابومحمد (1395). رژیم‌های بین‌المللی. تهران: خرسندی.
 2. جانوس، سیمونیدس (1383). حقوق بشر ابعاد نوین و چالش‌ها. ترجمة محمدعلی شیرخانی، تهران: دانشگاه تهران.
 3. دبیرخانة کنفرانس بین‌المللی ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه (1389). حق بر صلح عادلانه، مجمع جهانی صلح اسلامی به اهتمام دکتر نادر ساعد.
 4. دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه تهران (1398). نخستین همایش بین‌المللی صلح و حل منازعه. مرکز مطالعات صلح و حل منازعة دانشگاه تهران.
 5. رنجبریان، امیرحسین (1399). ایران و چالش‌های حقوق بین‌الملل معاصر. ج3، مجموعه مقالات. تهران.
 6. صباغیان، علی (1376). نقش میانجیگری در حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی. وزارت امور خارجه.
 7. صلح‌چی، محمدعلی و نژدی‌منش، هیبت‌الله (1387). حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی. تهران: میزان.
 8. فرناندو تسون، ترجمه، محبی، دکتر محسن (1394). فلسفة حقوق بین‌الملل. چ سوم، تهران: شهر دانش.
 9. فریدی عراقی، عبدالحمید (1369). روش‌های مسالمت‌آمیز حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی. دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران.
 10. ممتاز، جمشید (1389). اعلامیه‌های مجمع عمومی: جلوه‌ای جدید از تدوین و توسعة حقوق بین‌الملل. مجموعه مقالات همایش، نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعة تدریجی حقوق بین‌الملل. دانشگاه تهران.
 11. ممتاز، جمشید و امیرحسین، رنجبریان (1393). حقوق بین‌الملل بشردوستانة مخاصمات مسلحانة داخلی. تهران: میزان.
 12. وکیل، امیرساعد (1400). درآمدی بر حقوق بین‌الملل عمومی. ج3، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
 13. وکیل، امیرساعد و کدخدایی، عباسعلی (1383). حقوق بشر، صلح و امنیت بین‌المللی. تهران: مجد.
 14. عزیزی، ستار (1385). حمایت از اقلیت‌ها در رویة قضایی بین‌المللی. تهران: دانشگاه تهران.

 

ب) مقالات

 1. ابراهیم‌گل، علیرضا (1387). تحولات حفظ صلح در سازمان ملل متحد: حفظ صلح، ایجاد صلح، تحکیم صلح. مجلة تحقیقات حقوقی، (47)، 225-257.
 2. اشرافی، داریوش (1393). تفسیر جدید از صلح و امنیت بین‌المللی و تأثیر آن بر مفهوم حاکمیت ملی. فصلنامة پژوهش حقوق عمومی، 15 (42)، 83-109.
 3. ساعدی، بهمن؛ آرش‌پور، علیرضا و فرزامی نسب، عبدالرضا (1398). مخاصمة مسلحانة عراق؛ تحلیل اقدامات ارتکابی داعش از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل کیفری. فصلنامة مطالعات حقوق عمومی، 50(2)، 809-836.
 4. سعید وزیری، خدایار (1399). توافق صلح آمریکا – طالبان در پرتو حقوق بین‌الملل. انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، 1-5.
 5. شفیعی، زهرا (1399). حقوق زنان در آینة عملکرد کمیسیون تحکیم صلح سازمان ملل متحد، سمپوزیوم سازمان ملل متحد، تلاش برای برابری در جهان نابرابر. انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، 1-6.
 6. شفیعی، زهره و عسکری، پوریا (1399). حمایت از حقوق کودکان در چارچوب عملکرد کمیسیون تحکیم صلح سازمان ملل متحد. فصلنامة مطالعات حقوق عمومی، 50(4)، 1287-1306.
 7. فلسفی، هدایت‌الله (1369). شورای امنیت و صلح جهانی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی، 35-104.
 8. هوبر، تییری، ترجمه، بیگ‌زاده، ابراهیم (1373). برنامه برای صلح و منشور ملل متحد. تحقیقات حقوقی، (13-14)، 289-305.
 9. کیوان حسینی، سیداصغر و بهرامی، زهرا (1400). کاربست دیپلماسی علمی جهت صلح‌سازی در منطقة خاورمیانه. فصلنامة خاورمیانه. (4)، 87-109.

 

ب) عربی

 1. صوفی، فرست (2013). الوسائل القانونیه لمجلس الامن فی تدویل النزاعات الداخلیه وتسویتها، دراسه تحلیلیه تطبیقیه. بیروت: مکتبه زین الحقوقیه ولا دبیه.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Bennett, J., & Kitty, W. (1995). Arms to Fight, Arms to Protect, Women Speak Out About Conflic London: Panos Publications, 196-197.
 4. Brill, N. (2017). The Art of Making Peace “Lessones Learned from, Peace Treaties. Leiden, Boston.
 5. David, C. (2008). Peace, a History of Movement and Idias. Cambridge University.
 6. Zyberi, G. (2015). The Role and Contribution of International Courts in Furthering Peace as an Essential Community Interest, Oxford University.
 7. Nigel, B. (2001). Burying the Past: Making Peace or Doing Justice: After Civil Conflict. Reprinted with permission press.georgetown.edu, 17-33.

 

 1. B) Articles
 2. Barney, A. (2017). the Sudan Peace Agreement Jamal, Mahjoub, “Pease and Its Confluences” in: D. Freestone, Brill, Nijhoff. The Art of Making Peace Lessons Learned From Peace Treaties. pp 11-69.
 3. Bernard, B. (2017). Conccluding Remarks on the Conference. in: D. Freestone, Brill, Nijhoff. The Art of Making Peace Lessons Learned From Peace Treaties. 193-196.
 4. Betros B-Gh (1992). An Agenda for peace: Preventive diplomacy, peacemaking and peace keeping”, A/47/277 –S/24111, 17 June 1992, Report of the Secretary-General pursuant to the statement adopted by the Summit Meeting of the Security Council on 31 January 1992, http://www. UN. Org/Docs/SG/agpeace. Html. 7-21.
 5. Johan Galtung (1996). Peace by Peaceful Means, Peace and Conflict Development and Civilization. International Peace Research Institutes, Oslo, 70-89
 6. Giegerich (1992). Handbook on The Peaceful Settlement of Disputes Between States. Office of Legal Affairs at 114, 322, U.N. Doc. OLA/COD/2394, U.N. Sales No. E.92.V.7
 7. Kaldor, M. (2013). In defence of new wars, International Journal of Security and Development, 2(1), 1-16.
 8. Kristian B. & Harpviken & Kjell & Kjellman (2004). Beyond Blueprins Civil Society and Peacebuildig. International Peace Research, Oslo Institute Fredsforskning, 2-8.
 9. Luc Reychler (2017). Peacemaking, Peacekeeping, and Peacebuilding. International Studies Association and Oxford University. 7-15.
 10. Martti Koskenniemi (2017). From Utrechts peace to modern times, University of Helsinki, treaty of Utrecht chair at Utrecht Universit”)” in: D. Freestone, Brill, Nijhoff. The Art of Making Peace Lessons Learned From Peace Treaties, 1-6.
 11. Michal, S. (2016). Perpetuating Democratic Peace: Procedural Justice in Peace Negotiatings. European Jornal of International Law. 2-21.
 12. Momtaz, j. (2017). The Absence of Pease Agreements introduction to and Texts of Security Council Resoluations 598 (1987)”, in: D. Freestone, Brill, Nijhoff. The Art of Making Peace Lessons Learned From Peace Treaties, 125-139.
 13. Michael, D. (2006). Negotiation Revolution In Poland: Conversion and Opportunity 1989. The National Council for Eurasian and East European Research, Washington, D.C. 1-36.
 14. Nico Schrijver (2017). The Absence of Peace Agreements” in: D. Freestone, Brill, Nijhoff. The Art of Making Peace Lessons Learned From Peace Treaties, 144-149
 15. Nouwen, S. (2017). The Sudan Peace Agreement (2005)” in: D. Freestone, Brill, Nijhoff. The Art of Making Peace Lessons Learned From Peace Treaties. 85.
 16. Philipp Kastner (2014). Armed Conflicts and Referrals to the International Criminal Court, From Measuring Impact to Emerging Legal Obligations«, Journal of International Criminal Justice 12 471^490). Published by Oxford University Press. 271-290.
 17. Ruffini, Pierre-Bruno (2017). The Intergovermental Panel on Climate Change and Science Diplomacy Nexus. Available at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1758-5899.
 18. Sir Adam, R. (2017). Keynote: The Versailles Peace Agreement, Paris (1919). in: D. Freestone, Brill, Nijhoff. The Art of Making Peace Lessons Learned From Peace Treaties. 11-31
 19. Shelly Aviv, Y. (2020). Promoting Peace In International Law: Bringing States to the Mediation Table. Columbia Journal of Transational Law, 1-54
 20. Williams, W. (2017). The Dayton Peace Agreement, Yugoslavia (1995)” in: D. Freestone, Brill, Nijhoff. The Art of Making Peace Lessons Learned From Peace Treaties. 45-60
 21. Jean-Marc Thouvenin. Sanctions économiques et droit international”, Droits 2013/1 (n° 57), 161-176.
 22. Wheatly, S, ”the Security Council, Democratic Legitimacy and Regim Chang in Iraq”. European Journal of International Law Vol 17.
 23. Yoshito Nakagawa (2016). Deliberative Peacebuilding in East Timor and Somaliland. A thesis submitted to the University of Manchester for the degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of Humanities. 45-49.
 24. C) Instuments
 25. (IEP), (2017). Institute for Economic & Peace, Positive Peace. Available at: visionofhumanity.org/app/uploads/2017/10/Positive-Peace-Report-2017.
 26. A/70/714-S/2016/115, Available at: https//www.un.org
 27. A/Res/ 70/304 (9, Sep,2016), Strengthening the Role of Mediation in the Peaceful Settlement of Disputes, Conflict Prevention and Resolution. Available at: https://un.org
 28. Briefing to the Security Council on the humanitarian situation in Yemen (2019), United Nations Nations Unies Office for the Coordination of Humanitarian Affairs York, 20 August. Available at: https//www.un.org
 29. International Convenant on Civil and Political Rights. (ICCPR), Articl 25.
 30. Kofi A. Annan (2005), Kofi Annans statement to the General Assembly. United Nations Millennium Declaration, A/Res/55/2 Available at: https//www.un.org.
 31. Manila Declaration on the Peaceful Settlement of Disputes A/RES/37/10.
 32. S/REC/142(5 july 1960), Available at: https://un.org
 33. S/RES/141/(5 july 1960), Available at: https://un.org
 34. S/RES/2513 (2020), Available at: https//www.un.org
 35. S/RES/338/( 22-10-1973), Available at: https://peacemaker.un.org
 36. The Oslo Draft Declaration on the Human Rights to Peace”(1997), Report of the Director-General on The Right to Peace, UNESCO’s General Conference, 29th Session, Paris, 29 C/59, 29 October. Annex II.
 37. The Security Council and General Assembly resolutions about Peacebulding Commission, S/RES/1645, 2005: A/RES/60/180, 2005. Available at: https//www.un.org.
 38. N. DPPA , (2019) Repertoire of The Practice of The Security Council: Supplement 2016–2017, Part VI, at U.N. Doc. ST/PSCA/1/Add.20, U.N. Sales No. E.20.VII.1
 39. N. General Assembly, Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation among State in accordance with thr Charter of the United Nations, A/Res/2625 (xxv) 4 November 1970.
 40. UN Secretary-General: “Making Peace with Nature is the Defining Task of the 21st century”, ARTICLE / 02 DEC, 2020. Available at: https://unfccc.int/news/un-secretary-general-making-peace-with-nature-is-the-defining-task-of-the-21st-century
 41. United Nation, “Nuremberg Declaration on Peace and Justice”, UN General Assembly, A/62/885, (2008), Pp. 1-7
 42. United Nations (2008). 60 Years of United Nations Peacekeeping. Available at: https://www.un.org/en/events/peacekeepersday/2008/60years.shtml

 

 1. D) Cases
 2. Cace Concerning Military and Paramilitary Activities In and Against Nicaragua, (1986). Available at: icj.org. pp(1-140).
 3. Case Concerning Application of The International Convention on The Elimination of all Forms of Racial Discrimination, Available at: icj.org. pp(1-75).
 4. Case Concerning Armed Activities on The Territory of The Congo, (2005), Available at: icj.org. pp(1-119).
 5. International Court Of Justice, (2003), Islamic Republic of Iran v. United States of America. Available at: icj.org. pp(1-56).
 6. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Prosecutor V.Dusco Tadic, Disision of the Defence motion on interlocutory appeal on Jurisdiction paragraph 70, Appeals Chamber, 2 October 1995, Case No.IT-94-AR72. at: http://www.un.org
 7. Reports of International Arbitrales Award, (2012), Alabama claims of the United States of America against Great Britain. United Nations. Available at: https://legal.un.org/riaa/cases/.vol-XXIX/.PP(125-134)
 8. Reports of International Arbitrales Award,(2006),Argentine-Chile Frontier Case (1966), United Nations. Available at: https://legal.un.org/riaa/cases/vol-XVI/109-182.pp(1-75).
 9. Reports of International Arbitrales Award,(2007), Declaration under Article V of the treaty of 1794, between the United States and Greate Britain, respecting the tru River Saint Croix, decision of 25 October 1798., United Nations .Available at: https:// legal.un.org/riaa/cases/vol-XXVIII/1-4.