دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با توجه به محدودیت‌هایی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطابق «آیین‌نامه نشریات علمی مصوب 1398/2/2» در خصوص انتشار مقالات قائل شده است، پژوهشگران و به‌ویژه دانشجویانی که با «جناب آقای دکتر زمانی» مقاله دارند، لطفاً مقالات خود را به نشریات دیگر ارسال فرمایند، در غیر این صورت انتشار و چاپ مقاله آن‌ها ممکن است سال‌ها به به طول انجامد. بدیهی است در صورت عدم رعایت این امر، مسئولیت تأخیر در انتشار و چاپ مقالات بر عهده شخصِ نویسنده/نویسندگان خواهد بود و «فصلنامه مطالعات حقوق عمومی» هیچ‌گونه مسئولیتی دراین‌باره نخواهد داشت.