دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی طبق نامه شماره 3/18/202070 مورخ 1393/11/19 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و منطبق با مفاد «آیین‌نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور مصوب 1390/11/8» دارای اعتبار علمی-پژوهشی است. در تاریخ 1398/2/2 آیین‌نامه جدیدی تحت عنوان «آیین‌نامه نشریات علمی کشور» جایگزین آیین‌نامه سابق شد. مطابق مفاد آیین‌نامه جدید، از تاریخ ابلاغ آن، به‌جای دسته‌بندی نشریات به «علمی-پژوهشی» یا «علمی-ترویجی» همه نشریات مشمول آیین‌نامه مزبور با عنوان «نشریه علمی» شناخته می‌شوند.

 

برای آگاهی بیشتر می‌توانید متن آیین‌نامه جدید را از اینجا دانلود و مطالعه بفرمایید.

همچنین برای مطالعه آخرین فهرست نشریات علمی دارای اعتبار (مورخ اردیبهشت 1398) اینجا را کلیک نمایید.