دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

آ

 • آرامی، حمیدرضا معماری شهری و حقوق شهروندی [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1565-1582]

 • آرش‌پور، علیرضا ارزیابی قضایی حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی زیست‌محیطی [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 421-437]

 • آرش‌پور، علیرضا تحلیل کارایی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در نظام حقوقی بین‌المللی تغییر اقلیم [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 1905-1925]

 • آزادی، یاسمن تعامل و تقابل توسعۀ پایدار با معیار رفتار منصفانه در رویۀ داوری‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 1799-1817]

 • آهنگر سماکوش، محسن وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1253-1271]

 • آهوری، مروارید قرائت هایدگر از انسان‌شناسی و تأثیر آن بر فلسفۀ حقوق عمومی [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 1865-1880]

ا

 • ابراهیمی، زهرا قابلیت دادخواهی حق مسکن در نظام بین‌المللی حقوق بشر و حقوق ایران [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1165-1184]

 • اسحاقی، محمد نظام قضایی و اندیشۀ حقوقی در کلام سعدی [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 1739-1755]

 • اشرافی، داریوش مسئولیت دولت‌ها در حمایت از گروه‌های تروریستی با تأکید بر قضیة تادیچ [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1547-1564]

 • اصغری شورستانی، محمدرضا «نظریۀ تفسیر اجتهادی» و جایگاه آن در تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1205-1225]

 • اقبالی، کیوان بعد اقتصادی حق تعیین سرنوشت خارجی و جایگاه آن در تحقق حق بر توسعه [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 2149-2168]

 • اکرمی، خدیجه سانسور در رسانه‌ها: آزادی در برابر مسئولیت با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحدۀ آمریکا [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1319-1340]

 • الهوئی نظری، حمید استانداردهای نظام‌های پرداخت جایگزین در جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1227-1252]

 • امیدپور، مهرداد نسبت امر عرفی و شرعی در حقوق عمومی ایران: تأملی تاریخی از انقلاب مشروطه تا جمهوری اسلامی [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 661-685]

 • امیری، صالح استانداردهای نظام‌های پرداخت جایگزین در جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1227-1252]

 • امینی، اعظم رویکرد زیست‌محیطی نهادهای بیمه‌کننده سرمایه‌گذاری خارجی [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 1969-1992]

 • امین‌زاده، الهام روند انسانی شدن حقوق بین‌الملل دریاها در پرتو اصل منع اعاده: پرونده هیرسی جاما [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 747-770]

 • انصاری، باقر مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 297-321]

 • اورعی، حمیدرضا تقابل حاکمیت و بشر در سازوکار قضایی حقوق بشر در آفریقا [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 145-161]

ب

 • بابایی، مجتبی تبیین موازین عدالت جنسیتی درحوزه حقوق بین‏ الملل تأمین اجتماعی [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 69-95]

 • باصری، بابک مطالعۀ انتقادی چیستی قاعدۀ شناسایی در نظام حقوقی [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 811-834]

 • باقری، آیدین تحلیل حقوقی نظام حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی در اتحادیة اروپا [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 1697-1716]

 • باقری، فرهاد دیالکتیک تئوری‌ها و عناصر قواعد آمره در حقوق بین الملل [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 687-708]

 • باقرزاده، رضوان هستی‌شناسی حقوق بین‌الملل؛ از انکار تا پذیرش نظری-کارکردی [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 985-1005]

 • براتی، جعفر مشارکت کارگران در اداره کارگاه به‌عنوان الگویی برای انعطاف‌پذیر کردن رابطه کار [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1629-1649]

 • برزگرزاده، عباس اصول کلی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در رویة قضایی دیوان بین المللی دادگستری [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1607-1627]

 • بیگ زاده، ابراهیم جایگاه و آثار استانداردهای خصوصی زیست‌محیطی و بازشناسی آنها از قواعد بین‌المللی [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1433-1453]

 • بی نیاز، زهرا استانداردهای نظام‌های پرداخت جایگزین در جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1227-1252]

 • بهادری جهرمی، علی نقش تشکل‌های مردم‌نهاد در افزایش کارامدی نظام قضایی [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 901-918]

 • بهادری جهرمی، محمد «نظریۀ تفسیر اجتهادی» و جایگاه آن در تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1205-1225]

پ

 • پیری، مهدی آثار تحریم فراسرزمینی آمریکا بر تعهد به همکاری در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در زمان بیماری‌های فراگیر (کووید19) [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 275-296]

 • پیری، مهدی تعامل و تقابل توسعۀ پایدار با معیار رفتار منصفانه در رویۀ داوری‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 1799-1817]

 • پروین، خیراله شفافیت در امور عمومی به‌مثابۀ راهکار جلب اعتماد عمومی با تأکید بر نظام حقوقی ایران [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 597-616]

 • پلاسعیدی، پریا بازخوانی انتقادی مفهوم امنیت جمعی در نظام کنونی بین‌الملل [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 1717-1737]

 • پورسعید، فرزانه بررسی چالش‏های کارکردی نظام بین‏ المللی کار [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1527-1546]

ت

 • تیموری، محمد تحول مفهوم مسئولیت کیفری فردی در پرتو چندپارگی حقوق بین‌الملل [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1489-1508]

 • توکلی طبسی، علی مصونیت دولت‌ها در شبه‌جرم‌های فراسرزمینی: رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر و رویکرد مغایر چند کشور اروپایی [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 49-68]

ج

 • جاوید، محمد جواد تأثیر مداخلات دولت در صندوق‏های بازنشستگی با هدف تحقق عدالت اجتماعی [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1147-1164]

 • جعفری، سانازالسادات برده‌داری جنسی در حقوق بین‌الملل کیفری با تأکید بر رویه دادگاه ویژه سیرالئون [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 1993-2017]

 • جعفری، محمد جواد اخراج غیرقانونی کارگران در مقررات کار استرالیا [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 1779-1798]

 • جعفرزاده درابی، صادق جایگاه و آثار استانداردهای خصوصی زیست‌محیطی و بازشناسی آنها از قواعد بین‌المللی [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1433-1453]

 • جلالی، علیرضا تضمین اختصاصی حقوق بنیادین با تمرکز بر الگوهای خارجی و بین‌المللی و رفع خلأهای نظام حقوقی ایران [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 1953-1968]

 • جلالی، محمود جایگاه «قاعده نفی سبیل» از منظر قانون اساسی و روابط بین‌الملل ایران [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 965-983]

 • جواهری تهرانی، محمد تحلیل خوانش‌های معاصر از نسبت قانون و شریعت در رسالة «یک کلمه» میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 1103-1121]

ح

 • حاجی پور کندرود، علی موانع فراروی دادرسی علنی در نظام قضایی ایران؛ با نگاهی بر موانع فقهی، قضایی و فرهنگی [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 729-746]

 • حبیب زاده، توکل آثار تحریم فراسرزمینی آمریکا بر تعهد به همکاری در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در زمان بیماری‌های فراگیر (کووید19) [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 275-296]

 • حبیب زاده، توکل «نظریۀ تفسیر اجتهادی» و جایگاه آن در تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1205-1225]

 • حبیب نژاد، سید احمد حق به شهر و امکان شناسایی آن در نظام حقوقی ایران [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 163-183]

 • حسینی، راحله سادات تأثیر مداخلات دولت در صندوق‏های بازنشستگی با هدف تحقق عدالت اجتماعی [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1147-1164]

 • حسینی، سید محمد تأثیر مداخلات دولت در صندوق‏های بازنشستگی با هدف تحقق عدالت اجتماعی [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1147-1164]

 • حسینی، فرشته سادات بحران پناهندگی اتحادیۀ اروپا در آیینۀ دیوان اروپایی حقوق بشر [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 2075-2093]

 • حسینی، نرگس سادات دوگانگی صلح و عدالت در وضعیت‌های پس از مخاصمات داخلی [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 463-483]

 • حسینی الموسوی، سید مجتبی واکاوی دلایل مخالفت شورای نگهبان با استانی شدن انتخابات [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 573-595]

 • حسینمردی، محمدمهدی تبیین موازین عدالت جنسیتی درحوزه حقوق بین‏ الملل تأمین اجتماعی [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 69-95]

 • حکمت آراء، راضیه تحلیل «نقض ماهوی» مندرج در مادۀ ۶۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات در پرتو رویة دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 1677-1695]

 • حکمت نیا، محمود معماری شهری و حقوق شهروندی [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1565-1582]

خ

 • خالقی، علی قانون اساسی‌گرایی در دادرسی کیفری [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 789-809]

 • خدابخش، رضا نظارت ارکان بازار اوراق بهادار ایران بر بانک‌های خصوصی از منظر شفافیت و کارایی به‌عنوان اصول حقوق عمومی [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 857-876]

 • خسروی، احمد حق به شهر و امکان شناسایی آن در نظام حقوقی ایران [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 163-183]

 • خسروی، حسن تبیین موازین عدالت جنسیتی درحوزه حقوق بین‏ الملل تأمین اجتماعی [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 69-95]

 • خسروی، حسن بحران کووید-19 و نقض قواعد حقوق بشردوستانه در سرزمین‌های اشغالی؛ با تأکید بر قاعدة تعهد و تضمین رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1413-1432]

د

 • درخشان، داور نقش تشکل‌های مردم‌نهاد در افزایش کارامدی نظام قضایی [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 901-918]

 • درویشی، بابک تأثیر مداخلات دولت در صندوق‏های بازنشستگی با هدف تحقق عدالت اجتماعی [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1147-1164]

ذ

 • ذاکر اردکانی، محمد ارزیابی قضایی حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی زیست‌محیطی [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 421-437]

 • ذاکرحسین، محمد هادی حمایت از کودکان بزه‌دیده در دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 207-229]

ر

 • راعی، مسعود حاکمیت مردم و شناسایی دولت‌ها [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1299-1317]

 • راعی، مسعود حمایت از تنوع فرهنگی در عصر جهانی شدن [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 2111-2126]

 • رجبی، محمد تأملی بر «صلاحیت قضایی» رئیس قوة قضاییه؛ با نگاه ویژه به مادة 477 قانون آیین دادرسی کیفری [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 439-461]

 • رحمتی، فاطمه رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار؛ در ایران، فرانسه و آمریکا [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 1757-1778]

 • رحمتی فر، سمانه امکان‌سنجی حکمرانی خوب به‌عنوان راهبرد پلیس [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 771-787]

 • رحیمی مقدم، سید حسین سنجش قضاوت جمعی؛ نظریۀ انتخاب عمومی و اخلاق قضایی در ساختار و عملکرد دیوان عدالت اداری [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 25-47]

 • رستمی، ولی انتظار مشروع در نظام حقوق اداری [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 231-248]

 • رستمی، ولی سانسور در رسانه‌ها: آزادی در برابر مسئولیت با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحدۀ آمریکا [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1319-1340]

 • رضادوست، وحید «سیاست حقوقی خارجیِ» دولت‌ها و ارتباط آن با «سیاست حقوقی» دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1363-1389]

 • رضوی، سید محمدحسن تعهدات حقوق بشری دولت واضع تحریم در برابر مردم کشور تحریم‌شده: از صدور معافیت تحریمی تا رفع مؤثر موانع [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 1083-1101]

 • رضوی طوسی، لیلا طرح موازی دعاوی معاهداتی و قراردادی در اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 1651-1676]

 • رنجبر، ایرج اخراج غیرقانونی کارگران در مقررات کار استرالیا [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 1779-1798]

 • رنجبریان، امیرحسین لزوم پاسداشت انسانیت در چگونگی رفتار با محرومان از آزادی؛ از نظر تا عمل [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 919-942]

 • رنجبریان، امیر حسین بازخوانی انتقادی مفهوم امنیت جمعی در نظام کنونی بین‌الملل [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 1717-1737]

 • رنگچیان، آرزو مفهوم امتیاز در شرکت‌های امتیازی در بستر حقوق عمومی [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 1819-1842]

 • رهایی، سعید تأملی بر مقررات‌گذاری خودتنظیمی در فضای سایبر [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 2127-2148]

 • روحانی، کارن بحران پناهندگی اتحادیۀ اروپا در آیینۀ دیوان اروپایی حقوق بشر [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 2075-2093]

 • روزبهانی، باقر انتساب مسئولیت بین‌المللی سازمان‌ها در پرتو قضیۀ بوسفروس [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 1843-1863]

 • رئیسی، لیلا حاکمیت مردم و شناسایی دولت‌ها [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1299-1317]

 • رئیسی دزکی، لیلا تحلیل کارایی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در نظام حقوقی بین‌المللی تغییر اقلیم [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 1905-1925]

ز

 • زارع، فاطمه مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق بر تصویر با تأکید بر آرای دیوان اروپایی حقوق بشر [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1273-1298]

 • زارع، فاطمه مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق بر تصویر با تأکید بر آرای دیوان اروپایی حقوق بشر [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1273-1298]

 • زارع، مهدی جایگاه اسلام در فرایند قانونگذاری مصر پس از تحولات 2011 [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 553-573]

 • زارعی، مصطفی بحران کووید-19 و نقض قواعد حقوق بشردوستانه در سرزمین‌های اشغالی؛ با تأکید بر قاعدة تعهد و تضمین رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1413-1432]

 • زارع آرند، فرامرز چالش‌های حقوقی جلوگیری از آلودگی زیست‌محیطی ناشی از آزمایش سلاح‌های هسته‌ای در فضای ماورای جو [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 1027-1050]

 • زرشگی، محمد تأملی بر رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به حقوق رقابت در پرتو نظریه‌های عدالت [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1509-1526]

 • زرنشان، شهرام استقلال‌طلبی منطقه کاتالونیا از منظر حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 943-963]

 • زمانی، سیدقاسم مصونیت دولت‌ها در شبه‌جرم‌های فراسرزمینی: رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر و رویکرد مغایر چند کشور اروپایی [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 49-68]

 • زمانی، سیدقاسم قابلیت دادخواهی حق مسکن در نظام بین‌المللی حقوق بشر و حقوق ایران [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1165-1184]

 • زمانی، مسعود برده‌داری جنسی در حقوق بین‌الملل کیفری با تأکید بر رویه دادگاه ویژه سیرالئون [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 1993-2017]

 • زین الدینی، فاطمه تعهدات حقوق بشری دولت واضع تحریم در برابر مردم کشور تحریم‌شده: از صدور معافیت تحریمی تا رفع مؤثر موانع [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 1083-1101]

س

 • ستایش پور، محمد اساس جانشینی دولت‌ها در زمینۀ تعهدات ناشی از اعمال متخلفانۀ بین‌المللی [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1473-1488]

 • ستایش پور، محمد مسئولیت بین‌المللی بحرین و عربستان سعودی ناشی از نقض حقوق بشر در بحرین [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 2041-2056]

 • سجادی، فائزه سادات استناد دولت‌ها به عوامل رافع مسئولیت بین‌المللی در قبال نقض تعهدات حقوق بشر در همه‌گیری کووید-19 [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 351-377]

 • سید حاتمی، مریم سازوکارهای بین‌المللی احراز مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال تبعیض جنسیتی در آموزش [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1185-1203]

 • سیفی، سید جمال «سیاست حقوقی خارجیِ» دولت‌ها و ارتباط آن با «سیاست حقوقی» دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1363-1389]

 • سیفی، سید جمال طرح موازی دعاوی معاهداتی و قراردادی در اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 1651-1676]

 • سلیمی، حمید رضا انتظار مشروع در نظام حقوق اداری [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 231-248]

 • سلیمانی، نیلوفر اخراج غیرقانونی کارگران در مقررات کار استرالیا [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 1779-1798]

ش

 • شارق، زهرا سادات روند انسانی شدن حقوق بین‌الملل دریاها در پرتو اصل منع اعاده: پرونده هیرسی جاما [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 747-770]

 • شافع، میر شهبیز جایگاه و آثار استانداردهای خصوصی زیست‌محیطی و بازشناسی آنها از قواعد بین‌المللی [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1433-1453]

 • شایگان، فریده تحلیل مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در پرتو مفهوم مراقبت مقتضی مبتنی بر حقوق بشر [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 185-206]

 • شایگان، فریده نقش شیوۀ انتخاب قضات دیوان بین‌المللی دادگستری در تضمین استقلال قضایی آن [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 617-640]

 • شریفان، ستاره حمایت از تنوع فرهنگی در عصر جهانی شدن [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 2111-2126]

 • شمس برهان، ایلخان فدرالیسم اداری و قومی؛ مقایسه تطبیقی نظام‌های فدرال عراق و آلمان [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 641-660]

 • شهسواری، احسان نقش رویه بعدی در تفسیر معاهدات مؤسس سازمان‌های بین‌المللی [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 1-23]

 • شهنیایی، احمد مبانی تفسیر قانون در حقوق مالیاتی با نگاهی به آرای مالیاتی و قضایی [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 507-529]

 • شهنیایی، احمد جایگاه و ویژگی‌های تعهد مالیاتی در نظام حقوقی تعهدات [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 1881-1903]

ص

 • صادقی، محمدمهدی حاکمیت مردم و شناسایی دولت‌ها [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1299-1317]

 • صادقی زیازی، حاتم مصونیت دولت‌ها در شبه‌جرم‌های فراسرزمینی: رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر و رویکرد مغایر چند کشور اروپایی [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 49-68]

 • صالحی، وحید اصل حاکمیت قانون و ظرفیت‌سازی در رویة دادگاه‌های کیفری بین‌المللی اختصاصی [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 1927-1952]

 • صانعی، مهدیه تأملی بر رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به حقوق رقابت در پرتو نظریه‌های عدالت [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1509-1526]

 • صیرفی، ساسان رژیم حقوقی مدیریت شیلات دریای خزر [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 323-349]

 • صفائی، شهرام جایگاه «قاعده نفی سبیل» از منظر قانون اساسی و روابط بین‌الملل ایران [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 965-983]

ط

 • طجرلو، رضا نظارت ارکان بازار اوراق بهادار ایران بر بانک‌های خصوصی از منظر شفافیت و کارایی به‌عنوان اصول حقوق عمومی [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 857-876]

ظ

 • ظاهری، داود نقش شیوۀ انتخاب قضات دیوان بین‌المللی دادگستری در تضمین استقلال قضایی آن [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 617-640]

 • ظاهری، علیرضا مسئولیت دولت‌ها در حمایت از گروه‌های تروریستی با تأکید بر قضیة تادیچ [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1547-1564]

ع

 • عابدینی، عبدالله رویکرد ایران به قاعدة آمره [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 249-273]

 • عبادی بشیر، مقصود رویکرد حقوقی در پیشگیری و مبارزه با موبینگ (آزار روانی) در روابط کار [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 1007-1025]

 • عباسی، بیژن واکاوی دلایل مخالفت شورای نگهبان با استانی شدن انتخابات [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 573-595]

 • عباسی، بیژن مشارکت کارگران در اداره کارگاه به‌عنوان الگویی برای انعطاف‌پذیر کردن رابطه کار [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1629-1649]

 • عبداللهی، حسین تأملی بر ابعاد حقوقی مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک در ایران [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1455-1471]

 • عبدالهی، محسن ناکارامدی دکترین عدم جانشینی در زمینۀ مسئولیت بین‌المللی دولت [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 121-143]

 • عبدالهی، محسن حمایت از تنوع فرهنگی در عصر جهانی شدن [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 2111-2126]

 • عرب اسدی، شیما «ضرر و زیان» و مسئولیت بین‌المللی در چارچوب نظام حقوقی تغییر اقلیم [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 877-900]

 • عزیزی، احسان تحلیل کارایی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در نظام حقوقی بین‌المللی تغییر اقلیم [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 1905-1925]

 • عسکری، پوریا تحلیل مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در پرتو مفهوم مراقبت مقتضی مبتنی بر حقوق بشر [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 185-206]

 • علاسوند، فریبا واکاوی مفهومی معیارهای برابری و نابرابری در نظریه‌های عدالت و عدالت جنسیتی [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1391-1412]

 • علیزاده، مسعود استقلال‌طلبی منطقه کاتالونیا از منظر حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 943-963]

غ

 • غفاری، هدی سانسور در رسانه‌ها: آزادی در برابر مسئولیت با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحدۀ آمریکا [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1319-1340]

 • غفاری الهی کاشانی، نجمه قانون اساسی‌گرایی در دادرسی کیفری [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 789-809]

 • غمامی، سید محمد مهدی انتظار مشروع در نظام حقوق اداری [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 231-248]

ف

 • فریادی، مسعود تعامل حقوق محیط زیست و حقوق بلایای طبیعی در تأمین امنیت محیط زیستی [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1583-1606]

 • فراستمند، امینه مبنای استناد به معیار تناسب در حل‌وفصل اختلافات دولت-سرمایه‌گذار [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 395-420]

 • فیروزی، مهدیه شفافیت در امور عمومی به‌مثابۀ راهکار جلب اعتماد عمومی با تأکید بر نظام حقوقی ایران [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 597-616]

 • فضائلی، مصطفی اساس جانشینی دولت‌ها در زمینۀ تعهدات ناشی از اعمال متخلفانۀ بین‌المللی [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1473-1488]

 • فضائلی، مصطفی دوگانگی صلح و عدالت در وضعیت‌های پس از مخاصمات داخلی [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 463-483]

 • فقیه لاریجانی، فرهنگ سنجش قضاوت جمعی؛ نظریۀ انتخاب عمومی و اخلاق قضایی در ساختار و عملکرد دیوان عدالت اداری [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 25-47]

 • فقیه لاریجانی، فرهنگ دوگانگی شخصیت حقوقی شورای شهر و شهرداری؛ آسیب‌شناسی ساختاری نهاد محلی در ایران [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 2095-2109]

 • فلاح‌زاده، علی‌محمد وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1253-1271]

ق

 • قیاسی، جلال الدین تأملی بر «صلاحیت قضایی» رئیس قوة قضاییه؛ با نگاه ویژه به مادة 477 قانون آیین دادرسی کیفری [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 439-461]

 • قاسمی، غلامعلی نقش سازمان‌های غیردولتی در فرایند رسیدگی دیوان اروپایی حقوق بشر [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 531-552]

 • قاسمی، مریم تعهدات حقوق بشری دولت واضع تحریم در برابر مردم کشور تحریم‌شده: از صدور معافیت تحریمی تا رفع مؤثر موانع [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 1083-1101]

 • قریشی، سیدرسول تعهدات دولت عراق در خصوص مناطق مین‌گذاری‌شده ایران در جنگ تحمیلی [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 485-505]

 • قهاری، علی نقش دیوان دعاوی ایران – ایالات متحده در توسعة حقوق معاهدات [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1123-1146]

ک

 • کامل نواب، مرتضی نقش سازمان‌های غیردولتی در فرایند رسیدگی دیوان اروپایی حقوق بشر [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 531-552]

 • کیخسروی، مهدی مسئولیت بین‌المللی بحرین و عربستان سعودی ناشی از نقض حقوق بشر در بحرین [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 2041-2056]

 • کدخدایی، عباسعلی نقش رویه بعدی در تفسیر معاهدات مؤسس سازمان‌های بین‌المللی [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 1-23]

 • کربلایی امینی، منا ناکارامدی دکترین عدم جانشینی در زمینۀ مسئولیت بین‌المللی دولت [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 121-143]

 • کربلایی حسنی، مریم لزوم پاسداشت انسانیت در چگونگی رفتار با محرومان از آزادی؛ از نظر تا عمل [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 919-942]

 • کریمی، عباس رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار؛ در ایران، فرانسه و آمریکا [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 1757-1778]

 • کرم زاده، امین استقلال‌طلبی منطقه کاتالونیا از منظر حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 943-963]

 • کریمی فرد، حسن تبیین چارچوب نهادی برای تمرکززدایی و موفقیت شوراهای اسلامی در ایران [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 2019-2040]

 • کوشا، سهیلا چالش‌های حقوقی جلوگیری از آلودگی زیست‌محیطی ناشی از آزمایش سلاح‌های هسته‌ای در فضای ماورای جو [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 1027-1050]

گ

 • گرجی ازندریانی، علی اکبر سنجش قضاوت جمعی؛ نظریۀ انتخاب عمومی و اخلاق قضایی در ساختار و عملکرد دیوان عدالت اداری [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 25-47]

 • گلچین، سهیل مبانی و ماهیت حقوقی قواعد آمره از نگاه کمیسیون ‌حقوق ‌بین‌الملل [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1341-1362]

 • گودرزی، احمد جایگاه اسلام در فرایند قانونگذاری مصر پس از تحولات 2011 [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 553-573]

ل

 • لاجوردی، عرفان مفهوم امتیاز در شرکت‌های امتیازی در بستر حقوق عمومی [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 1819-1842]

 • لسانی، سید حسام الدین تحول مفهوم مسئولیت کیفری فردی در پرتو چندپارگی حقوق بین‌الملل [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1489-1508]

م

 • مافی، همایون نقش دیوان دعاوی ایران – ایالات متحده در توسعة حقوق معاهدات [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1123-1146]

 • متاجی، محسن تأملی بر مقررات‌گذاری خودتنظیمی در فضای سایبر [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 2127-2148]

 • مجتهدی، محمدرضا تحلیل حقوقی نظام حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی در اتحادیة اروپا [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 1697-1716]

 • محبّی، محسن طرح موازی دعاوی معاهداتی و قراردادی در اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 1651-1676]

 • محبی، داود جایگاه اسلام در فرایند قانونگذاری مصر پس از تحولات 2011 [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 553-573]

 • محسنی، حسن ظرفیت‌های حقوق عمومی در حمایت از پژوهش‌های علمی دانشگاهی [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 97-119]

 • محمدی، عقیل استناد دولت‌ها به عوامل رافع مسئولیت بین‌المللی در قبال نقض تعهدات حقوق بشر در همه‌گیری کووید-19 [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 351-377]

 • محمدی، محمدرضا رویکرد ایران به قاعدة آمره [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 249-273]

 • محمدی پور، زینب تحلیل خوانش‌های معاصر از نسبت قانون و شریعت در رسالة «یک کلمه» میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 1103-1121]

 • محمودی، سیدهادی دیالکتیک تئوری‌ها و عناصر قواعد آمره در حقوق بین الملل [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 687-708]

 • محمودی کامل آباد، مهدی معماری شهری و حقوق شهروندی [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1565-1582]

 • مرادی، زهرا رویکرد فلسفة زبانی هربرت هارت در کتاب «مفهوم قانون» به‌مثابة صورتی از هرمنوتیک حقوقی [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 379-394]

 • میرزازاده، ایمان تأثیر حقوق بشر در مبارزه با فساد [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 835-856]

 • میرشکاری، عباس مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق بر تصویر با تأکید بر آرای دیوان اروپایی حقوق بشر [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1273-1298]

 • میرفلاح نصیری، سیده ندا مصونیت دولت‌ها در شبه‌جرم‌های فراسرزمینی: رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر و رویکرد مغایر چند کشور اروپایی [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 49-68]

 • مشرف جوادی، زهرا قابلیت دادخواهی حق مسکن در نظام بین‌المللی حقوق بشر و حقوق ایران [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1165-1184]

 • مشهدی، علی قرائت هایدگر از انسان‌شناسی و تأثیر آن بر فلسفۀ حقوق عمومی [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 1865-1880]

 • مصفا، نسرین سازوکارهای بین‌المللی احراز مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال تبعیض جنسیتی در آموزش [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1185-1203]

 • مظهری، محمد تحلیلی بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل 83 قانون اساسی [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 1051-1081]

 • مقامی، امیر برده‌داری جنسی در حقوق بین‌الملل کیفری با تأکید بر رویه دادگاه ویژه سیرالئون [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 1993-2017]

 • ملکی پور، حامد تحلیل مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در پرتو مفهوم مراقبت مقتضی مبتنی بر حقوق بشر [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 185-206]

 • ملکی زاده، امیر حسین نگرشی بر دکترین حاشیه صلاحدید در تفسیر [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 2057-2074]

 • ملکوتی، مجتبی اصول کلی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در رویة قضایی دیوان بین المللی دادگستری [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1607-1627]

 • منصور آبادی، عباس رفتار مجرمانه، از غایت‌انگاری حکمت عملی سنت تا مکانیسم‌انگاری مدرن [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 709-727]

 • منوئی، فرناز فدرالیسم اداری و قومی؛ مقایسه تطبیقی نظام‌های فدرال عراق و آلمان [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 641-660]

 • موسی زاده، ابراهیم فدرالیسم اداری و قومی؛ مقایسه تطبیقی نظام‌های فدرال عراق و آلمان [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 641-660]

 • موسی زاده، رضا تبیین موازین عدالت جنسیتی درحوزه حقوق بین‏ الملل تأمین اجتماعی [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 69-95]

 • موسی زاده، رضا مبانی و ماهیت حقوقی قواعد آمره از نگاه کمیسیون ‌حقوق ‌بین‌الملل [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1341-1362]

 • موسوی، سید فضل الله تقابل حاکمیت و بشر در سازوکار قضایی حقوق بشر در آفریقا [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 145-161]

 • موسوی، سید فضل الله تحلیل «نقض ماهوی» مندرج در مادۀ ۶۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات در پرتو رویة دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 1677-1695]

 • موسوی اصل، سیدسعید رویکرد فلسفة زبانی هربرت هارت در کتاب «مفهوم قانون» به‌مثابة صورتی از هرمنوتیک حقوقی [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 379-394]

 • موسوی اصل، سیدسعید رفتار مجرمانه، از غایت‌انگاری حکمت عملی سنت تا مکانیسم‌انگاری مدرن [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 709-727]

 • موسوی فر، سیدحسین نگرشی بر دکترین حاشیه صلاحدید در تفسیر [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 2057-2074]

 • مولائی فرد، محسن مسئولیت دولت‌ها در حمایت از گروه‌های تروریستی با تأکید بر قضیة تادیچ [دوره 52، شماره 3، 1401، صفحه 1547-1564]

 • مؤمنی‌راد، احمد انتساب مسئولیت بین‌المللی سازمان‌ها در پرتو قضیۀ بوسفروس [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 1843-1863]

ن

 • نیاورانی، صابر تعهدات دولت عراق در خصوص مناطق مین‌گذاری‌شده ایران در جنگ تحمیلی [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 485-505]

 • نجابت خواه، مرتضی سنجش قضاوت جمعی؛ نظریۀ انتخاب عمومی و اخلاق قضایی در ساختار و عملکرد دیوان عدالت اداری [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 25-47]

 • نساری، الناز رویکرد زیست‌محیطی نهادهای بیمه‌کننده سرمایه‌گذاری خارجی [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 1969-1992]

 • نصیری لاریمی، رضا بحران پناهندگی اتحادیۀ اروپا در آیینۀ دیوان اروپایی حقوق بشر [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 2075-2093]

 • نظری، علی اشرف نسبت امر عرفی و شرعی در حقوق عمومی ایران: تأملی تاریخی از انقلاب مشروطه تا جمهوری اسلامی [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 661-685]

 • نواده‌توپچی، حسین تأثیر حقوق بشر در مبارزه با فساد [دوره 52، شماره 2، 1401، صفحه 835-856]

ه

 • هاشمی، سید محمد اصل حاکمیت قانون و ظرفیت‌سازی در رویة دادگاه‌های کیفری بین‌المللی اختصاصی [دوره 52، شماره 4، 1401، صفحه 1927-1952]

ی

 • یکتافر، مصطفی آثار تحریم فراسرزمینی آمریکا بر تعهد به همکاری در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در زمان بیماری‌های فراگیر (کووید19) [دوره 52، شماره 1، 1401، صفحه 275-296]